אנטישמיות ושואה

'היהודי שירה' - פרסום אנטישמי נדיר בעקבות משפט דוד פרנקפורטר

פרסום תעמולה נדיר בעקבות משפט הראווה שנערך ליהודי דוד פרנקפורטר

אנטישמיות ושואה

עבודה מונומנטלית במחנה ריכוז - אסיר מחנה הריכוז קומפיין אברהם ברלין צייר את המחנה על גבי קליפות של ביצים ונרצח באושוויץ

עבודה ייחודית של אסיר יהודי במחנה ריכוז אשר נעשתה בסתר בתנאים קשים

אנטישמיות ושואה

מדידת ראשים בגרמניה הנאצית - מדע התעמולה מבית מדרשו של הנס גינתר

מדידת ראשי היהודים ברייך הגרמני - הנאצים אשר מדדו ראשים לשם קביעת גזע הנבדק ערכו את הבדיקות לצורכי תעמולה והטמעת ערכי הגזע, מתוך ידיעה ברורה בחולשתן הודאית של תוצאות הבדיקות הללו

אנטישמיות ושואה

הטלאי הצהוב התוניסאי - אות הקלון של יהודי תוניס

על נדירותו של הטלאי הצהוב התוניסאי - אות הקלון של יהודי תוניס תחת הכיבוש הנאצי בזמן מלחמת העולם השנייה