23/10/2022

שתף מאמר

מכתבי תלמידים שנספו בשואה מבית הספר 'תרבות' בזוירציה - פולין, 1938

מאמרים נוספים

'היהודי שירה' - פרסום אנטישמי נדיר בעקבות משפט דוד פרנקפורטר

עבודה מונומנטלית במחנה ריכוז - אסיר מחנה הריכוז קומפיין אברהם ברלין צייר את המחנה על גבי קליפות של ביצים ונרצח באושוויץ

מדידת ראשים בגרמניה הנאצית - מדע התעמולה מבית מדרשו של הנס גינתר

הטלאי הצהוב התוניסאי - אות הקלון של יהודי תוניס