בצלאל

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

197. הרמן שטרוק - אמנות התחריט - מהדורה מוגבלת

מחיר פתיחה: $100

-

186. זאב רבן - מתווה ל'קריאת זהר'

מחיר פתיחה: $120

-

187. [זאב רבן] - תשעה באב - עיפרון על נייר

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

188. רשימת תלמידים ב'בצלאל' - חתימות גדולי המורים של בית הספר. סיון תרפ"ג [1923]

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

185. בצלאל תכניתו ומטרתו - בוריס שץ - 1906 - מהפרסומים הראשונים של בית הספר לאמנות 'בצלאל'

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120