כרזות

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

195. אוסף כרזות ענק - הציבוריות הישראלית והפנים חרדית

מחיר פתיחה: $400

נמכר ב: $400

194. 'ברכת כהנים' ההמונית הראשונה ברחבת הכותל המערבי. ג' כסליו תשל"א [1971]

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $140

193. כרזה מוקדמת נגד הפיכת בית הקברות היהודי בווילנא למגרש כדור- רגל. שנות ה-30

מחיר פתיחה: $100

-

192. רשימת המספרים הזוכים בהגרלת הבנק החקלאי ההולנדי. ינואר 1928

מחיר פתיחה: $80

-

191. החינוך של תלמוד תורה דתשב"ר - בסכנה של הרס ושל כליון - מכתב מאת הראי"ה קוק לחיזוק תלמודי התורה

מחיר פתיחה: $80

-

149. זאב רבן - כרזת פירסומת לתפוזי יפו - דפוס ליטוגרפי

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $340

148. כרזה גדולה - חלקם המספרי של היהודים אשר הועסקו כשכירים בורשה, 1921

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $160

147. כרזה גדולה - חלקם היחסי של היהודים בענפי התעשייה בורשה, 1921

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $140

145. תעודת סַפָּר יהודי - סופיה [בולגריה] 1930 - דפוס ליטוגרפי

מחיר פתיחה: $80

-

198. 'דברי שלום וברכה אל קהל ישראל' - מכתב מודפס אל קהל ירושלים מאת הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל לאחר נסיגת הצבא הנאצי בפיקודו של רומל

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

197. הודעה בדבר פתיחת קבר רחל למתפללים יהודים בחודש אלול, כפי הנראה לאחר פרעות תרפ"ט

מחיר פתיחה: $50

נמכר ב: $100

196. הראי"ה קוק ובית הכנסת 'זכרון משה' בירושלם - שתי כרזות. שנות ה 30

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

194. הראי"ה קוק - ברכת הפרידה מרבן של ישראל בשעת עזיבתו את ארץ ישראל [תרפ"ד 1924]

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

193. כרזה המודיעה על ביקורו הקרב של האדמו"ר מסאטמר רבי יואל טייטלבוים

מחיר פתיחה: $50

נמכר ב: $50

192. 'ברכת הפרידה' - כרזה מודפסת לרגל עזיבתו של האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, אב תרפ"ט [1929]

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $100

191. הגאון מרן רבי יוסף חיים זוננפלד - שתי כרזות מוקדמות נגד הלימודים החדשים. סביב 1900

מחיר פתיחה: $80

-

182. שערי העיר העתיקה בירושלים - כרזת תיירות, שנות ה-50

מחיר פתיחה: $50

-

180. קישוט לסוכה בדפוס ליטוגרפי - דגלי ישראל

מחיר פתיחה: $50

-

178. כרזת פרסומת לתפוזי יפו. צרפת, שנות ה-40 בקירוב

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

177. כרזת פרסומת ליריד המזרח השני 1934 - 'הגדול מכולם'

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $700

217. כרזת רחוב - 'ברכת כהנים' ההמונית הראשונה ברחבת הכותל המערבי. ג' כסליו תשל"א [1971]

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

216. זעקת הדם' – כרוז נדיר שיצא בירושלים לאחר הרצחו של פנחס סגלוב – 'קרבן השבת הראשון' – סמל המאבק על קדושת השבת, [תשט"ז 1956]

מחיר פתיחה: $80

-

215. 'מודעה ואזהרה נחוצה עד מאוד מאוד' – דברי חיזוק לקירוב הגאולה בחתימת כל גדולי ירושלים, ירושלם תרפ"ב [1922].

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

214. מודעת אבל מיום הפטירה של גאון המוסר רבי יהודה ליב חסמן מטעם ישיבת חברון אשר שמש כמנהלה הרוחני של הישיבה, י"א חשון תרצ"ו [1936], דפוס סלומון

מחיר פתיחה: $80

-