כתבי יד ומכתבי רבנים

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

254. מכתב מאת הראי"ה קוק - "והוא מרוסיא שאין לו כולל מיוחד לשלח אליו, נא לרחם עליו"

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $240

255. פנקס היומי הוצאה - פנקס התרומות של ישיבת עץ חיים - אלפי שמות

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $500

248. מכתב חשוב מאת הראי"ה קוק - בקשה לתמוך כלכלית בתלמיד חכם בזמן לימודי מלאכת הניקור. אייר, תרץ [1930]

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $750

8. כתב שדרו"ת מוקדם וחשוב עבור כוללות אשכנזים וספרדים בארץ ישראל - חתום בחתימת רבי שמואל סלנט וגדולי הרבנים

מחיר פתיחה: $2,000

-

7. מכתב מאת הנדיב יוסף סבג מונטיפיורי מלונדון, אל רבי שמואל סלנט ורבי רפאל מאיר פאניג'יל - בענין צוואת משה מונטפיורי

מחיר פתיחה: $400

נמכר ב: $400

236. מכתב בדברי תורה מאת הגאון רבי דובעריש צוקרמן אב"ד בופלו, ארצות הברית

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

234. חיבור שלם בכתב יד - ליקוטי הכרמים לקדוש רבי אברהם לוי אגבאבא, תרמ"ב [1882]

מחיר פתיחה: $300

-

235. אחינו עם הקודש - פנייה לתרומת מעות חטים לפסח בחתימת בד"צ ירושלם

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

275. תעודת תרומה של חברת תועלת. אמשטרדם תקפ"ג [1823]

מחיר פתיחה: $150

-

274. תעודת כשרות לבשר. קהיר, תרפ"ב

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

261. מכתב ארוך בדברי תורה מהגאון רבי יעקב זלמן ליבשיץ לגאון רבי חיים ברלין, אלול תרס"ז

מחיר פתיחה: $300

-

262. מכתב מחאה מאברכי כולל וואהלין בירושלם נגד השכרת דירות לאנשים שאינם מבני הכולל - חתימות רבנים. ירושלם, תרצ"ד

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $130

263. מכתב מישיבת 'כנסת בית יצחק' - כתב יד וחתימת המזכיר בשם רבי ברוך בער ליבוביץ

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

264. מכתב קיום ירושה בחתימת החכם באשי רבי נחמן בטיטו ורבני הבד"ץ ירושלם

מחיר פתיחה: $200

-

265. בקשת אישור רפואי לחתן בחתימת ה"בבא מאיר"

מחיר פתיחה: $1,000

-

266. "כל ההומים ורועשים עתה... קשה לי עתה מאד לדבר להם לשלום" מכתב מאת הלל צייטלין לראי"ה קוק

מחיר פתיחה: $150

-

267. מכתב מאת הגאון רבי יחזקאל אברמסקי מתקופת רבנותו בלונדון

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $700

268. כתב התמנות לכתרה של תורה בחתימת הגאון רבי שמואל יצחק הילמן ושאר גאונים

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $130

269. שני מכתבים מאת הגאון רבי שמואל יצחק הילמן

מחיר פתיחה: $150

-

270. שני מכתבים מגאוני לונדון לרבי יצחק קליין

מחיר פתיחה: $120

-

271. שלושה מכתבים מגאוני לונדון

מחיר פתיחה: $120

-

272. ארבעה מכתבים חשובים ומוקדמים מאת רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג לגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $220

273. שלש תשובות בהלכה מאת הגאון רבי חיים שאול גרינמן

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $340

254. סדר חינוך ספר תורה - חברה' קדישא גמילות חסדים בק"ק גארקים - הולנד - כתב יד על קלף

מחיר פתיחה: $700

נמכר ב: $700