כתבי יד

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

298. כתב יד 'ליקוטי הכרמים' לקדוש רבי אברהם לוי אגבאבא, תרמ"ב [1882]

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

297. כתב יד - שירות ותשבחות רבי שלום שבזי. תימן המאה ה-19

מחיר פתיחה: $100

-

296. כתבי יד דרשות וליקוטים - ביניהם ליקוטי שושנים מרבי שמשון מאוסטרפולי - כותבים שונים, המאה ה-18 בקירוב

מחיר פתיחה: $180

נמכר ב: $150

295. כתב יד - מחזור לראש השנה. המאה ה־19

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $150

294. קובץ חיבורים בכתב יד מספריית מונטיפיורי, איטליה המאה ה־19

מחיר פתיחה: $1,500

-

293. כתב יד שו"ת של שחיטה, תקע"ו [1818]

מחיר פתיחה: $150

-

292. כתב יד קביעת המולדות והתקופות לשנים תרכ"ח- תשי"ט

מחיר פתיחה: $200

-

291. דפים שנמצאו בכריכת ספר - כתבי יד מפרשיות התורה המאה ה־15 בקירוב

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

290. כתב יד פיוטים – קובה, המאה ה 19

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $150

289. כתב יד ספר היצירה - צפון אפריקה המאה ה־17

מחיר פתיחה: $500

-

288. כתב יד 'טעם נחמד' הלכות שחיטה - פורמט כיס

מחיר פתיחה: $250

-

287. 'שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו' - סדר סליחות ותפילות לימים נוראים - כתב יד תימן

מחיר פתיחה: $250

-

286. כתב יד פירוש המשנה לרמב"ם - מסכת שבת. תימן המאה ה־19

מחיר פתיחה: $400

נמכר ב: $400

285. כתב יד תימני הלכות שחיטה, קידושין, וסדר הגט

מחיר פתיחה: $200

-

284. כתב יד חייבי מלקות ותיקון עוונות וחשבון המצוות לעולם הבא

מחיר פתיחה: $200

-

300. דף ממסכת עירובין בכתב יד - המאה ה 14

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $220

285. 'יש בני אדם שרואין רעה או טובה ואח"כ ישתנה הזמן עליהם שהיו עניים ונעשו עשירים ורואין אותו הזמן שהיה מקודם כהקיץ מחלום...' - כתב יד הגאון בעל הכף החיים

מחיר פתיחה: $300

נמכר ב: $480

283. דף בכתב יד קדשו של גדול חכמי תימן רבינו שלום שבזי - הרש"ש זיע"א - מתוך חיבורו 'חמדת ימים'. אמצע המאה ה-17

מחיר פתיחה: $700

נמכר ב: $1,900

210. דף בכתב יד - רשימה שמית של בני ה'אלאנאצר' - תומכי מוחמד, המאה ה 15 [?]

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

305. כתב יד פיוטים – קובה, המאה ה 19

מחיר פתיחה: $120

-

304. כתב יד תימני, ליקוטים. המאה ה 19

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $130

303. כתב יד תימני – נוטריקון על התורה / הלכות שחיטה לרמב"ם, המאה ה 18

מחיר פתיחה: $400

נמכר ב: $400

302. 'אבות העולם... בקשו עלינו רחמים'- תפילה בכתב יד 'כי עת צרה היא ליעקב', שנות ה 30 בקירוב

מחיר פתיחה: $50

נמכר ב: $320

284. דרשה בכתב יד קדשו של בעל ה'בן איש חי'

מחיר פתיחה: $1,500

נמכר ב: $3,800