מכתבי רבנים

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

320. קריאת קודש למען קדושת ישראל - מכתב מאת הגאון רבי שמואל אויערבאך זצ"ל

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

319. מכתב מוקדם מאת רבי שלמה זלמן אוייערבאך לבעל ה'ציץ אלעזר'

מחיר פתיחה: $400

-

318. מכתב מאת הגרי"ש אלישיב בענין סדר הלימוד הרצוי

מחיר פתיחה: $120

-

317. שתי טיוטות מכתבים מאת הגרי"ש אלישיב לבעל ה'שפע חיים' מצאנז להצלת 'מפעל הש"ס' העולמי, תשמ"ו

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

316. מכתב מאת הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

315. 'מה נורא הדבר: יותר מחצי מליון יהודים בצרפת הולכים לטמיון גמור ר"ל' מכתב חשוב מאת הרב שלמה וולבה

מחיר פתיחה: $180

-

314. מכתב מאת האדמו"ר מסטראפקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם, טבת תשל"ב

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

312. מכתב מאת הגאון רבי שלמה ברוודה , לונדון תש"ל [1970]

מחיר פתיחה: $100

-

311. מכתב מאת הגאון רבי משה סולובייצ'יק

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

310. חתימות גדולי הרבנים העומדים בראש ישיבת 'עץ חיים', תשרי תרצ"ה [1934]

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

309. שם לתפילה בכתב ידו של מרן בעל החזון איש

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

308. שלש מחברות בכתב ידו של גאון המוסר רבי שבתי נחומוביץ

מחיר פתיחה: $300

-

307. אוסף גדול של מאות דפים ומסמכים שונים, המאה ה-20

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $150

306. אוסף גדול של מכתבי רבנים, אדמו"רים, וראשי קהילות. אירופה וארץ ישראל, שנות ה-40 וה-50

מחיר פתיחה: $300

נמכר ב: $500

305. אוסף גדול של מכתבי רבנים - ארצות הברית. שנות ה-40 וה-50

מחיר פתיחה: $250

נמכר ב: $420

304. מכתב מאת רבי שלום בצלאל צדיקוב, האיש שבירך ברכת 'שהחיינו' ברבים על מות בנו

מחיר פתיחה: $100

-

303. 'לא השבתי לכם על מכתבכם משום שטרוד גדול הייתי בימים האלו, כמובן, שימי הדין ואח"כ זמן שמחתנו נוטלים חלק בראש בשני המובנים..." ששה מכתבים מאת הגאון מלומז'ה רבי יהודה ליב גורדין

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $220

302. מכתב מאת הצדיק הירושלמי רבי צבי מיכל שפירא, ניסן תרס"ב [1902]

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $220

301. דף בכתב יד קדשו של גדול חכמי תימן רבינו שלום שבזי - הרש"ש זיע"א - מתוך חיבורו 'חמדת ימים'. אמצע המאה ה-17

מחיר פתיחה: $700

נמכר ב: $750

300. 'אל תתן ה' מאוויי רשע... אלו בני ברבריאה ובני גירמניאה שאדומים מתייראים מהם' - כתב יד קודשו של רבנו בעל הכף החיים

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $380

299. חיזוק האמונה בתחיית המתים - דברי תורה וברכות בכתב יד קדשו של רבינו בעל הבן איש חי

מחיר פתיחה: $650

נמכר ב: $800

299. מכתב מאת האדמו"ר מטושקווא רבי מאיר הלברשטאם, טבריה תשי"ב

מחיר פתיחה: $80

-

298. אוסף מכתבים מגדולי רבני ארצות הברית

מחיר פתיחה: $100

-

297. אוסף ענק של למעלה מ 1000 דפים בכתב יד - גדולי התורה שהשתתפו ב'אוצר הפוסקים'

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120