ספרי חסידות

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

254. שני ספרי חסידות: ספר בוצינא דנהורא / שיח שרפי קודש

מחיר פתיחה: $50

-

253. חסידות: אמרי אלימלך - מהדורה ראשונה / זכותא דאברהם - מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

252. ספר הזכירה. מזיבוז תקע"ב

מחיר פתיחה: $100

-

251. שבעה ספרי חסידות - שנות הת"ר

מחיר פתיחה: $120

-

250. אוסף ספרי ברסלב

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

249. ייטב פנים, מונקאטש, תרמ"ג 1883 - מהדורה שנייה

מחיר פתיחה: $120

-

248. הקדמה ודרך לעץ חיים - רבי צבי הירש מזידיטשוב - "שר בית הזוהר"

מחיר פתיחה: $80

-

247. שלשה ספרי חסידות. שנות הת"ר

מחיר פתיחה: $100

-

246. חומש מקראות גדולות מהקלויז במיזריטש - מספרי ישראל בפולין שניצלו מן ההשמדה

מחיר פתיחה: $50

-

245. ארבעה ספרי חסידות חשובים ביידיש - מהדורות יחידות

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $110

244. בית יצחק - מונקאטש - מהדורה ראשונה - חותמת בנו של המחבר, המביא לדפוס, והדף הנדיר

מחיר פתיחה: $120

-

243. זכר ר"ב - הספד גדול ונכבד על האדמו"ר רבי ברוך הגר - האדמו"ר השני מויז'ניץ

מחיר פתיחה: $150

-

242. מנרת זהב [ורשה תרס"ד]

מחיר פתיחה: $80

-