ספרי קודש

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

251. סידור תפילה - הקהילה הקראית במצרים - חלקים ראשון ושני בשני כרכים, 1903

מחיר פתיחה: $150

-

252. שלושה מחזורים לחזנים - פורמט גדול, שנות הת"ק

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

253. באר יצחק - שטה יחודית לבניית מקוואות. ירושלם, תרנ"ג

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

248. הסידור הראשון לילדי ישראל בהודו - מראטית - איורים. מומבאי, תש"ז - נדיר ביותר

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $300

250. אבני זיכרון - מהזייפן הקראי ה"מתעד" את נוסחן של המצבות היהודיות בחצי האי קרים. וילנה, תרל"ב

מחיר פתיחה: $150

-

144. הגדה לא מסורתית - בני עקיבא. לונדון, 1943

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $1,100

249. כתב יד הגדה של פסח עם איורים רבים. [מרוקו], המאה ה־19

מחיר פתיחה: $500

נמכר ב: $2,200

247. שלשה ספרי קראים, שנות הת"ק - ת"ר.

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $150

245. פירושי רש"י לתנ"ך בתרגום לטיני – גרמניה, 1713-1714 – שלושה כרכים

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

243. אוסף פרסומים אודות יהדות סלוניקי ושפת הלאדינו - המאה ה־20

מחיר פתיחה: $200

-

24. חוברת תפילות מיוחדת למנויו של רבי בנימין זאב בנדיקט לאב"ד קהילת קודש האג

מחיר פתיחה: $200

-

2. ספר ראשון למקראי קדש - ספר מוקדם ללמוד השפה העברית. לונדון, 1807 - מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

282. אמרי בינה לבעל ה'בן איש חי'. ירושלם, תרס"ח [1908], מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $100

-

281. שו"ת רב פעלים לבעל ה'בן איש חי' - ירושלם תרס"א - תרע"ב, מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $190

280. שו"ת יד אליהו אמשטרדם תע"ב 1712. מהדורה יחידה. עם הדפים הנדירים

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $140

279. תיקוני הזהר. ליוורנו, תר"ז [1847] - שוליים רחבים במיוחד

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $120

278. קנה חכמה - חמשה שערים בחכמת האלגברה. וילנה והוראדנא, תקפ"ט 1829

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

277. תנ"ך - Biblia Hebraica - האלי, ת"ף 1720

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $150

276. שני פרסומים חשובים בלאדינו

מחיר פתיחה: $50

נמכר ב: $50

275. הגדה של פסח, ארבע יסודות. אמשטרדם, 1783. מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $200

-

273. אוסף ספרים מדפוסי בגדאד, שנות הת"ר

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

272. תנ"ך. מהדורה ביבליופילית מפוארת - ברלין, 1921-1925 - שלושה כרכים

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

271. הוראת שעה. באהסלב, תק"פ [1819]

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $140

270. הגדה של פסח – מעלה בית חורין – אמשטרדם, תק"ע [1810]

מחיר פתיחה: $400

נמכר ב: $400