ספרי תפלה, תהלים, מיניאטורות

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

283. תהלים. ונציה, תקי"ג [1753]

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $150

266. הגדה לפסח. אמשטרדם תקנ"ח [1798]

מחיר פתיחה: $200

נמכר ב: $200

265. סדר חמשה תעניות, אמשטרדם תפ"ח [1728]

מחיר פתיחה: $100

-

249. שיר השירים. ליוורנו תר"כ [1860] - הגהות

מחיר פתיחה: $80

-

235. סדר תפלה כמנהג ק"ק ספרדים. ווין תקצ"ח 1838 - לאדינו

מחיר פתיחה: $250

-

234. תיקונים בדפוס מנטובה שנות הת' - ת"ק

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

238. תהלים עם פירוש עוללות יהודה. מאת האדמו"ר מסאטמר. תרפ"ז [1927] מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $50

-

237. מחזורים לראש השנה, ויום כיפור. בומבי (הודו), תרנ"ב 1892

מחיר פתיחה: $80

-

236. סט מחזורים בדפוס אלמנת המנוח דוד פרופס. אמשטרדם, תר"י 1850

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

235. סידור הרש"ש, ירושלים תרע"ד [1914] - מהדורה ראשונה- הגהות / סדר ספירת העומר. רדלהיים 1908

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

143. ספרי תפילה בכריכות נאות- שנות הת"ר

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $150

27. סידור 'שערי תפלה', וינה 1930 - לוחות איורים בצבע

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $120

277. סדור בית אהרן וישראל. סדור חסידי על פי מנהגי סטולין קרלין, ניו יורק תשי"ב

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100

242. ספר תפילה מיניאטורי - 'מרום ציון' - כריכת עץ זית, מקום המקדש. ירושלם, 1920

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

240. סדר למספד על המלכה הנאהבה ויקטוריה ע"ה. לונדון, תרס"א [1901]

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $120

239. תחינות ובקשות, בודפאסט, 1874

מחיר פתיחה: $80

-

238. תהלים בסורית (אשורית), ליידן 1625 - מהדורת התהלים האירופאית הראשונה באשורית

מחיר פתיחה: $450

-

271. ספר תפלה - תפלת ישרים. פרנקפורט 1918 - כריכה מפוארת, מצב מצויין

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $220

270. תפלת בנות ישורון – סידור לנשים. פיורדא 1854

מחיר פתיחה: $100

-

269. מחזור לראש השנה ויום כפור, זולצבאך תקצ"ג

מחיר פתיחה: $80

-

268. מחזור לפסח. אמשטרדם תקכ"ח - פרופס, כריכת עור מקורית מפוארת

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $160