עותקים מיוחסים, הגהות, הקדשות

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

313. אורחות יושר עם הקדשה חתומה מאת הרבנית בת שבע קנייבסקי

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

248. חידושים וביאורים - עותק עם הקדשת המחבר הגאון רבי חיים גריינימן

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

247. חק לישראל - הגהות וחתימות רבי ידידיה מונסונייגו, והרבנים למשפחת מונסונייגו

מחיר פתיחה: $120

-

246. הוראת שעה, שאלוניקי תקע"ח [1818], מהדורה ראשונה - הגהות

מחיר פתיחה: $120

נמכר ב: $200

245. אפריון. סוואליווע תרס"ג 1913. העותק של האדמו"ר רבי אברהם ברנדווין מסטרעטין

מחיר פתיחה: $80

-

244. ברכי יוסף – ליוורנו, תקל"ו – מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר - הגהות

מחיר פתיחה: $150

-

243. דעת ותבונה, ירושלם תרע"א [1911], מהדורה יחידה - הגהות

מחיר פתיחה: $80

-

242. אמת ליעקב. ליוורנו תר"ג [1843] - הגהות

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

241. עץ חיים לרבינו חיים ויטאל - עשרות הגהות מהגאון המקובל רבי שאול דוד חי מועלם

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $150

240. דבר בעתו, ליוורנו תרכ"ב-תרכ"ד [1862-1864], מהדורה ראשונה - העותק של רבי אליהו ברכאל, הגהות רבי דוד צלאח

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $150

239. מבוא שערים, ירושלם תרס"ד [1904] - הקדשת המקובל רבי בן ציון מרדכי חזן / דף בכתב יד קדשו של בעל הבן איש חי

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $183

238. סידור חיים ושלום (כוונות הרש"ש). ירושלים, תרס"ז [1907] – הגהות בכתב יד רבי יהודה פתייה [?]

מחיר פתיחה: $400

נמכר ב: $400

237. עשרות הגהות בכתב ידו של המקובל האלקי רבינו יהודה פתייה שלא נדפסו, לספר 'אמת ליעקב' ליוורנו תר"ג

מחיר פתיחה: $1,200

נמכר ב: $1,900

236. שער מאמרי רשב"י ומאמרי חז"ל, ירושלם תרנ"ח - הגהות

מחיר פתיחה: $100

-

257. שו"ת ישמח לב – אזמיר, תרכ"ח – מהדורה יחידה - הקדשת המחבר והגהות

מחיר פתיחה: $150

-

256. פרי עץ חיים. קארעץ, תקמ"ב [1782]- הגהות

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $140

255. בירורי המדות - העותק של המקובל רבי ישעיהו אשר זעליג מרגליות

מחיר פתיחה: $100

-

254. מסכת ברכות של הגאון הצדיק רבי דב יפה עם רישומים אישיים בכתב ידו

מחיר פתיחה: $200

-

253. ספר ילקוט שמעוני - העותק של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין

מחיר פתיחה: $120

-

252. יסודי הדעת מהדורה ראשונה, עם הקדשת המחבר המשגיח רבי משה רוזינשטיין

מחיר פתיחה: $120

-

251. פרי מגדים. למברג תקפ"ח – העותק של רבי שלמה זאב קליין אב"ד קאלמאהר / אור חדש , יוזפעאף תרי"ח העותק של הגאון רבי בן ציון האפט

מחיר פתיחה: $80

נמכר ב: $80

250. לחמי תודה, אופנבאך תקע"ו [1816] מהדורה ראשונה. העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר מוישוי (וישניץ)

מחיר פתיחה: $100

-

249. מאורת נתן, ורשה תרכ"ז [1867] - הגהות קבליות

מחיר פתיחה: $150

נמכר ב: $300

248. אוהב ישראל - הקדשה חשובה מאת הגאון רבי משה הלברשטאם לרבי שלמה אלעזר מרגליות

מחיר פתיחה: $100

נמכר ב: $100