שטרות ומטבעות

בחר מכירה
מספר מכירה
בחר קטגוריה

172. שטר 10 לירות ישראליות, בנק לאומי לישראל

מחיר פתיחה: $100

-

171. שטר 1 לירה ישראלית, בנק לאומי לישראל

מחיר פתיחה: $100

-

170. שטר 500 פרוטה בנק לאומי לישראל

מחיר פתיחה: $100

-

169. שטר 500 מיל, בנק אנגלו-פלשתינה, 1948

מחיר פתיחה: $100

-

168. חמשה מטבעות מנדט

מחיר פתיחה: $120

-