מכירה 19 /
פריט 272

272 מ-

275

272

ארבעה מכתבים חשובים ומוקדמים מאת רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג לגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $220
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
15.02.2023, 19:00

ארבעה מכתבים חשובים ומוקדמים מאת הגר"י הרצוג לגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי ראש ישיבת 'עץ חיים". ארבעת המכתבים על ניירות מכתבים רשמיים של הגר"י הרצוג.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגר"י הרצוג לרב טיקוצינסקי בענין יסוד ישיבות חדשות בארץ ישראל - י"ז אב תש"ג [1943], במכתבו כותב הגאון אודות עשרה אברכים מצויינים הלומדים אצל הרב מטעפליק, וכותב "אינני יודע מה טיבו של הרב שלמה גוטליב בברוקלין", ומוסיף כי אם יש צורך יעביר הרב טיקוצינסקי לרבי איסר זלמן מלצר העתק ממכתבו משום שאינו רוצה להפריע לו בימי החופש שלו.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגר"י הרצוג לרב טיקוצינסקי מיום פורים דפרזים תש"ז [1947]. במכתבו שואל הגר"י הרצוג אודות המנהג לומר "צידוק הדין" לאחר קבורת המת ולאחר אמירת הקדיש. באותם ימים נבנה בית טהרה ליד בית הכנסת "אהל", ושם רצו להנהיג לומר צידוק הדין מיד אחרי הטהרה, ושואלו מהו המנהג הנכון בזה.

מכתב בחתימת הגר"י הרצוג בו הוא מבשר לגרי"מ טיקוצינסקי כי הוא נבחר לחבר הועדה המטפלת בהכנות לכנוס הארצי למען השבת והכשרות. כ"ב אייר תרצ"ט [1939].

מכתב בחתימת הגר"י הרצוג לגר"י טיקוצינסקי בקבלת ספרו "גשר החיים", המכתב פותח בתארי כבוד מופלגים בהם מכנה הגר"י את הרב טיקוצינסקי: "הרב הגאון המובהק והמפורסם לשם ולתהלה בישראל...", במכתבו מברכו לאריכות ימים ושנים תוך בריאות מחודשת ומרועננת.

רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג [תרמ"ט - תשי"ט 1888-1959] הרב הראשי האשכנזי של ארץ ישראל משנת תרצ"ו 1936, ואחר כך של מדינת ישראל עד יום מותו. בשנים תרע"ד עד תרצ"ו כיהן כרב באירלנד: 3 שנים כרבה של בלפסט, אחר כך כרבה של דבלין ומשנת תרפ"ה כרבה הראשי של יהדות אירלנד.

מצב כללי טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט