מכירה 23 /
פריט 45

45 מ-

250

45

בכוחנו אנו - תקום המדינה גם עתה לא נקבל על עצמנו עוד שום שלטון זר - גיליון העיתון "דבר" אדר ב' תש"ח

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $260
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
22.11.2023, 19:00

גיליון העיתון "דבר" מיום י' אדר ב' תש"ח, 21 במרץ 1948 - כחודשיים לפני הכרזת העצמאות. כותרתו: "בכוחנו אנו - תקום המדינה גם עתה לא נקבל על עצמנו עוד שום שלטון זר".

הכותרת היא למעשה תקציר דבריו של בן גוריון המופיעים בעמוד השער תחת הכותרת: "המדינה היהודית קיימת ותתקיים אם נדע להגן עליה", בהם מתווה וקובע בן גוריון את האג'נדה של ההנהגה הציונית זמן קצר לפני הכרזת העצמאות: "הקמת המדינה היהודית לא היתה נתונה למעשה בהחלטת האו"ם של 29 בנובמבר... אלא באפשרות הכרעתנו בכוח בארץ על ידי כוחנו אנו - אם נרצה ונספיק לגייסו במלוא יכולתנו תקום המדינה גם עכשיו... לא נקבל על עצמנו עוד שום שלטון זר ויהיה מה שיהיה, נעמוד על חיסולו המהיר ביותר של השלטון הבריטי ועל יציאתו מהארץ בלי דיחויים. ונדאג ביתר שאת לביטחון. כל מאמצינו, אמצעינו, יכלתנו, אנשינו, ורכושנו - קודש לבטחון, המדינה היהודית קיימת ותתקיים... תכניתנו הפוליטית היא כמלפני שנה, כמלפני חצי שנה בשלושה סעיפים ובסדר שאני מונה אותם: בטחון, מדינה יהודית, ברית יהודית-ערבית". הגיליון מדווח על כך שאמריקה מסתייגת מתמיכתה בתכנית החלוקה, וכי היא מציעה לקיים כינוס מיוחד של מועצת הביטחון של האו"ם אשר ימליץ על משטר נאמנות זמני בכל ארץ ישראל, בתגובה ליוזמה מופיעה הכרזתו זו של של בן גוריון. כמו כן מופיע "דבר ההגנה" המחזק את דברי בן גוריון כי יהודי ארץ ישראל לא יקבלו עליהם שום שלטון זר. עמודי הפנים מדווחים על המשך הלחימה בקרבות מול הערבים.

גיליון שלם - ארבעה עמודים. 58 ס"מ. כתמים, מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט