מכירה 18 /
פריט 253

253 מ-

255

253

בקשה ל"התר מכירה" לעיר בני ברק שנשלחה על ידי רבי יעקב לנדא לקראת שנת השמיטה

מחיר פתיחה: $250

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

מכתב בקשה ל"טופס הרשאה על המכירה", ששלח רבי יעקב לנדא לרבנות הראשית בי"ט תמוז תרצ"ז [1937] - עבור העיר בני ברק לקראת שנת השמיטה, חתום בחתימת ידו ובחותמתו.

כשעלה הראי"ה קוק לארץ, הוא סמך ביצוע היתר מכירה (מכירה של קרקע בארץ ישראל לגוי, שמטרתה להתיר מלאכות חקלאיות בשנת השמיטה), בגלל המצוקה הגדולה של היישוב החדש אשר פרנסתו הייתה תלויה בחקלאות. מולו התייצב הרידב"ז, רבה של צפת, אשר שלל את ההיתר. הרב לנדא שלח לרבנות הראשית לארץ ישראל טופס חתום בו הוא נותן לה הרשאה למכור את קרקעות בני ברק לפני שנת השמיטה על פי אותו היתר מכירה. המכתב שלפנינו נכתב לפני שהגיע החזון איש לארץ ישראל. מאוחר יותר קיבוצי פועלי אגודת ישראל, בהתאם לפסיקותיו של החזון איש שאף הוא התנגד להיתר, יישמו פתרון חלופי של אוצר בית דין תוך הסתמכות על פסיקותיו של החזון איש לגבי הלכות שמיטה.

[1] דף. חורי תיוק. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט