מכירה 19 /
פריט 113

113 מ-

275

113

גדעון האוזנר - משפט ירושלים. עותק עם הקדשת המחבר

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $260
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
15.02.2023, 19:00

משפט ירושלים - ספרו החשוב של גדעון האוזנר אודות הפושע הנאצי אדולף אייכמן וחלקו בהשמדת היהודים, והמשפט בו נידון למוות, בו שימש האוזנר כתובע המרכזי מטעם מדינת ישראל. הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, ישראל 1980. שני כרכים. בפתח הכרך הראשון הקדשה בכתב ידו וחתימתו של האוזנר: "למר יעקב אורון בידידות גדעון האוזנר 18 ביוני 1982".

בספרו ההיסטורי והחשוב מגולל האוזנר את הרקע שהביא ללכידתו של אייכמן ואת התפקיד המרכזי שתפס אייכמן בתכנית "הפתרון הסופי" להשמדת היהודים. אייכמן היה זה שניסח בעצמו את המסמך ההיסטורי הקובע את תכנית השמדת העם היהודי. האוזנר מאריך לחשוף פרטים אודות חלקו של אייכמן בסימון יהודי גרמניה בטלאי הצהוב וההוצאה לפועל של ההוראה, חלקו בהחרמת רכושם של היהודים, וכן תכניתו של אייכמן לסמן כמיועדים להשמדה גם את בני התערובת היהודים למחצה, כמו"כ מתואר חלקו של אייכמן בהקמת "המרכז להגירה יהודית" באמשטרדם, ופקודות לחיסול האוכלוסייה היהודית אשר הורה אייכמן ישירות למפקדי האס אס במדינות השונות. האוזנר חושף בספרו פרטים לא ידועים על תכנית ההשמדה כפי שהיא עולה ממסמכים מקוריים שנחשף להם במהלך חקירת אייכמן במשפטו בירושלים, ומאריך להסביר כי הנאצים בדקו מפעם לפעם עד כמה יוכלו להרחיק לכת ברציחת היהודים מצד תגובת המעצמות, ומשראו שהמעצמות הגדולות אינן נחושות מספיק להלחם בכך, הם הרחיבו את תכנית ההשמדה אף יותר משתכננו מלכתחילה.
בחלקו השני של הספר מתייחס האוזנר למשפט עצמו, השיקולים שעמדו בפניו בחקירת העדים, ואסטרטגיית המשפט כולו. וכיצד לצד המטרה החשובה להביא את אייכמן לדין, היה נחוש במשימה לפרסם ככל שניתן לעיני כל העולם את אשר עוללו הנאצים ליהודים בשנות השואה האיומות, והיה שבע רצון מהתוצאה: "הנוער... שעקב אחרי המשפט בענין רב, גילה מאז המשפט בדרכים שונות ענין רב בשואה, כפי שמוכיחים מחקרים שונים...".

אחד הפרקים המרתקים בחלקו השני של הספר עוסק בניתוח אישיותו של אייכמן. האוזנר מגלה כי כשנתפס אייכמן והובא לארץ הוא מילא מבחנים פסיכולוגים ופסיכיאטרים. המבחנים הוגשו לחמשה פסיכולוגים שונים בצורה אנונימית מבלי שידעו שהם מנתחים את אישיותו של אייכמן. כל החמשה מבלי יוצא מן הכלל הגיעו למסקנה שאישיותו: "סדיסטית, אלימה באיבתה ומרוקנת מרגשות, אישיות קרה, פורמלית, אגוצנטרית, שאינה מסוגלת לאמפתיה, אינה מעוניינת בקשרי אנוש, חסרת רגש ואלימה ביותר". כמו"כ חושף האוזנר בספר את המאבק הסמוי שניהלו כמה מעצמות לאחר לכידת אייכמן והבאתו למשפט בישראל, לטעון נגד עצם חוקיות המשפט, והתגובה הבלתי מתפשרת שלו ושל התביעה למצות עמו את הדין עד תום.

כרכים א-ב. חלק א' 268 עמ'. חלק ב' 271-552 עמ' (מספור העמודים ממשיך מחלק א') . לשני החלקים כריכה קשה עם מעטפות הנייר המקוריות. קמטים וקרעים קלים במעטפות הנייר. מצב כללי טוב. עותקי ספריה לשעבר.

פריטים נוספים

שאל על פריט