מכירה 17 /
פריט 19

19 מ-

266

19

גיליון מס' 1 של ארגון "הציונים הכלליים" בארץ ישראל, דצמבר 1938

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
14.09.2022, 19:00

"הננו נגשים להוציא מדי פעם בפעם ביולטינים על הנעשה בשורות העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל וחבריהם בגולה..." - ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל, המזכירות הארצית. ביולטין מספר 1, תל אביב, ח' כסלו תרצ"ט 1.12.38 - עלון פנימי לחברי "העובד הציוני" - הגיליון הראשון שהוציא הארגון בארץ ישראל. נדיר. הדפסה במכונת כתיבה.

הגיליון הראשון מדווח על מספר אירועים חשובים שהתקיימו באותה העת: מספרי העולים שנקלטו בישובים השונים, בני נוער מקבוצת "עליית הנוער" אשר עלו מאוסטריה לנהלל, חברי הארגון שנשלחו לקטיף ברחבי הארץ, סידור ראשוני של מעונות לנשים העובדות, הקמת שכונת עובדים ציונים כלליים ברחובות, הקמת גרעין התיישבות בקיבוץ תל - יצחק, הקמת שיעורי ערב לשפה העברית, תנועת הנוער של האירגון והקמת העיתון "מדורות", יזכור לחללי האירגון שנפלו בשמירה על הארץ, תוך ציון העובדה כי: "חברי הארגון משתתפים כמעט כולם בחזית השמירה לכל צורותיה", ועוד.

הביטוי "ציונים כלליים" ניתן במקור לחוגים במסגרת התנועה הציונית ולצירי הקונגרסים שהיו במרכז המפה ולא היו חברים במפלגה כלשהי, חלקם חברי ההסתדרות. בשנת 1935 התפלגה התנועה ל"ההתאחדות העולמית של הציונים הכללים" (קבוצה א') שתמכו במדיניות ויצמן ביחס לבריטניה ופעלה גם במסגרת ההסתדרות הכללית של העובדים, ול"הברית העולמית של הציונים הכללים" (קבוצה ב') שהתנגדו למדיניות ויצמן ותמכו בהקמת ארגון עצמאי של עובדים ציונים כלליים בארץ ישראל. לאחר קום מדינת ישראל הפכה למפלגה הליברלית שהיא חלק ממרכיבי תנועת הליכוד.

[3] דף. 33 ס"מ. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט