מכירה 25 /
פריט 127

127 מ-

271

127

גלויה רשמית שהפיץ השלטון הגרמני לציון הקמת הגנרלגוברנמן. 7 בנובמבר 1939

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $160
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

גלויה רשמית שהפיץ השלטון הגרמני לציון הקמת הגנרלגוברנמן (הממשל הכללי) בשטחים הפולנים הכבושים. קרקוב, 7 בנובמבר, 1939.

עם כיבושה של פולין והחלת הגנרלגוברנמן הפיצו הנאצים גלויה זו לציין את החלתו של "הממשל הכללי" בשטחים הכבושים. בראש הגלויה מופיע הנשר עם צלב הקרס, והכתובת הגרמנית: "Umtsantritt Generalgouverneurs fur die besetzten polnischen Gebiete" - "המושל הכללי של שטחי פולין הכבושים נכנס לתפקידו", בול האימפריה הגרמנית וחותמת מיוחדת המציינת את התאריך 7 בנובמבר 1939. ראה גם גלויה זהה בתצוגת הקבע במוזאון השואה יד ושם.

הגנרלגוּבֶרנֶמַן (בגרמנית: Generalgouvernement, "ממשל כללי", קיצור של: Generalgouvernement für die besetzten Polnischen Gebiete – "הממשל הכללי לשטחים הכבושים בפולין") היה השם שנתנו הנאצים לשטחי פולין שנכבשו על ידי הגרמנים אך לא סופחו בפועל לגרמניה, לאחר כיבושה של פולין ע"י המשטר הנאצי, במהלך מלחמת העולם השנייה. באוקטובר 1939 הכריז אדולף היטלר על חלוקתו המנהלית של האזור הכבוש בפולין. שטחים נרחבים סופחו ל"רייך", ואילו חלק ניכר, ארבעה מחוזות – ורשה, לובלין, ראדום, וקרקוב – הוכרזו כ"ממשל כללי" כאשר קרקוב נבחרה לשמש עיר הבירה של הממשל החדש. אוכלוסיית הממשל הכללי כללה בתחילה 12 מיליון איש, אך לאחר זמן מה נוספו 860,000 פולנים ויהודים אשר גורשו מאזורי פולין שסופחו ל"רייך". הפיקוח החמור של השלטונות הגרמנים בשטחי הגנרלגוברנמן היה הצעד הראשון לקראת שילוחם של היהודים להשמדה.

גודל: 15x10.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט