מכירה 25 /
פריט 169

169 מ-

271

169

האשה הלוחמת - עיתון קיר - קריאה לגיוס נשים לחיל התעופה במזרח התיכון למלחמה באויב הנאצי. מאי 1944

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

האשה הלוחמת, עיתון קיר מוקדש לשרות חיל העזר לנשים "וואפ" - יום השנה לשרות חיל העזר לנשים בחיל התעופה במזרח התיכון. כרזה הקוראת לנשים העבריות להצטרף לחיל התעופה להביא לחיסולו של האויב הנאצי. ירושלים, אייר תש"ד, מאי 1944. (טעות דפוס בצד ימין למעלה אייר תש"ד - "מאי 1934", צריך להיות 1944 כמו בגוף הכרזה לאחר דברי הסוכנות היהודית). נדיר.

בראש בכרזה דברי הנהלת הסוכנות היהודית:

"היום, במלאות שנה לגיוס נשים לחיל התעופה במזרח התיכון, שולחת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל את ברכותיה לבנות ארץ-ישראל המקיימות שרות זה אשר בתעופה בכל נפשן ובכל לבבן לכבוד ולתפארת. 500 בנות ישראל – זהו לפי שעה מספרן של בנותינו אשר התנדבו השנה עם הקמת חיל העזר החדש, להכנס לתוכו ולמלא את חובתן כלפי עמן ואומות הברית במלחמה הקדושה בצורר האנושות. בת ישראל, שותפה לבנין המולדת בימי השלום, שותפה גם לשרותים הצבאיים בשנות המלחמה; והיא הוכיחה את כושר פעולתה ומסירותה בענף צבאי חדש, הוא ענף התעופה המהווה את חוט השדרה במאבק הענקים והמוריד את המהלומות הכבדות ביותר על ראשו של אויבנו בנפש. עוד לא נגמרה ההתאבקות, עוד נכונים לנו ימים של נסיונות ומאמצים מרובים, של הקרבה ועמידה בשער. אך בשלב זה של ההסתערות, צו השעה הוא דוקא לאגור את יתר הכוחות, להדק את השורות, להגדילן - למען הנחתת המפלה הסופית לברלין המנואצת. המשיכו בדרככן הברוכה ונזכה כולנו לראות עוד השנה בנצחון ובגאולה, בשחרור כל העמים בתקופת עמנו אנו, תקומת עם ישראל בארץ-ישראל. ז אייר תש"ד, 30.4.44 הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל".

מימין ומשמאל תצלומים של החיילת הולצמן בת ירושלים והחיילת מירסקי אשר "גם אביה חייל ומשרת אי שם". בחלקה התחתון של הכרזה: " על תפקידה של האשה" מאת ד"ר ה. הרמן - דברים מלהיבים על התפקידים החשובים שממלאות הנשים בעתות מלחמה. "נקם ושלם!" מאת חיים סלומון - המספר על בתו שהתגייסה לוופס: "היא הוסיפה טיפה אחת בים הגדול של המגויסים על פני כל כדור הארץ הלוחמים להצלת האנושיות מידי הנאצים, ממשלת הרשע והזדון", ו"מתוך מכתבה של חיילת": "אהיה חוטאת כלפי עמי וקרובי הנאנקים בגטאות (אם בכלל עוד חיים) אם אשב בשקט ולא אעשה מה שביכולתי לעשות על מנת לקרב את שחרורם - שחרורנו...." וקוראת לחברותיה להצטרף אליה.

50x35 ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט