מכירה 23 /
פריט 80

80 מ-

250

80

היהודים בדנובה התחתונה - פרסום אנטישמי נגד יהדות וינה, [1940]

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $220
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
22.11.2023, 19:00

Die Juden in Niederdonau. Niederdonau, Ahnengau des Führers, Schriftenreihe für Heimat und Volk. Herausgegeben vom Gaupresseamt Niederdonau der NSDAP - "היהודים בדנובה התחתונה. הדנובה התחתית, אזור אבותיו של המנהיג, סדרת פרסומים למולדת ולאנשים", מאת Otto Henke. הוצא לאור על ידי Niederdonau Gaupresseamt ​​של NSDAP - המפלגה הנאצית. ללא ציון מקום הדפסה, [1940 בקירוב]. גרמנית.

פרסום אנטישמי אשר נועד להצדיק את רדיפתם של יהודי וינה בידי הנאצים. הכותב המתאר בצורה מסולפת את האופן בו התיישבו היהודים בוינה במשך השנים על ידי מניפולציות, הערמות, וגיוס השלטונות לטובתם, עוד מימי העת העתיקה, המשך בימי הביניים ובעת החדשה. הכותב מתאר את הגירושים החוזרים ונשנים של היהודים במרוצת ההיסטוריה ממקומות מושבותם - גירוש היהודים על ידי המלך אלברכט, בוינה, ההשפעה היהודית במערב גרמניה, ותגובת הנסיכויות בגירושם שוב ושוב וטוען כי הדבר נבע מאי היכולת להתמודד עם קיומה של האוכלוסייה היהודית. מטרת הכותב האנטישמי טוען כי היהודים באוסטריה שרדו על חשבון הממלכות והעמים שהתחלפו, הוא מציג את הגידול העצום במספרם של יהודי וינה במרוצת המאה ה־19 בדגש על איכלוס הדנובה בידי יהודים במטרה להפיץ אימה בקרב האוכלוסייה הגרמנית כי היהודים עומדים להשתלט על ארצם (שני תרשימים המראים את עליית ההתיישבות היהודית באזור ב 1860 וב 1938). הכל על מנת להוביל למסקנה ש הולדתו של היטלר בדנובה התחתית - המקום בו שלטו היהודים במשך ההיסטוריה, גרמה לילד הצעיר להבחין בנזקים שחוללו היהודים ולהתייצב נגדם כמנהיגה של גרמניה הגדולה אשר יהפוך את היהדות ל"בלתי מזיקה". החוברת יצאה כפי הנראה זמן קצר לאחר האנשלוס - סיפוחה של אוסטריה לגרמניה במרץ 1938, ונועדה להצדיק את פעולת הרייך הגרמני בהשתלטות על האזורים השונים, הבאה לתקן את ה"עוולה ההיסטורית" נגד היהודים.

בסוף החוברת מופיעים לוחות תצלומים המשרתים את מטרתו האנטישמית של הכותב: הדו"ח בו הורה המלך אלברכט על גירושם של היהודים "מסיבות ראויות לטובת המדינה", דף משנת 1463 המצדיק את גירושם של היהודים מוינה בשל היותם מלווים בריבית, גירוש היהודים וחלפני הכספים מוינה, איורים היסטורים המתעדים את "המסחר היהודי הפורח" בוינה, איור המתעד את ביקור הרשויות במשרדי מערכת יהודים כדי להטיל עליהם מס בשל דיווחים כוזבים, שער הכניסה לגטו אייזנשטט, ופרוכת מבית הכנסת באייזנשטט, ביתו של סוחר היין היהודי אשר "הרחיב את ביתו" באיזנשטט, ועוד.

נדיר ביותר. איננו מופיע בקטלוג הספריות העולמי world cat.

39 [16] עמ'. כתמים קלים בכריכה. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט