מכירה 25 /
פריט 113

113 מ-

271

113

היהודים, המלחמה ואחריה - פרסום חשוב נגד תורת הגזע הנאצית. לונדון, 1943

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

The Jews, The War And After - היהודים, המלחמה ואחריה - פרסום חשוב נגד תורת הגזע הנאצית בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, והתייחסות נרחבת ל"פלשתינה והנושא הערבי", מאת Phineas Horowitz הוצאת Lloyd Cole לונדון 1943 - מהדורה ראשונה. עותק נדיר עם מעטפת הנייר המאוירת המקורית.

"לתורת הגזע הנאצית אין שום בסיס מציאותי" - פרסום חשוב נגד תורת הגזע הנאצית, אשר יצא לאור בשעה שאלפים מבני העם היהודי הובלו לטבח בידי הנאצים בהשפעת תאוריית הגזע ההרסנית. המחבר מסביר את הטענות הבסיסיות של תורת הגזע הנאצית ומראה כיצד המסקנה המתחייבת ממנה היא השמדה בפועל של העם היהודי. על ידי ניתוח ובחינה מציאותית של כל אחד מיסודות תורת הגזע באשר להגדרת "עם", "לאום", "תורשה" וכו' הוא מראה את השקר שביסודה של תאוריה זו ובפרט בכתביו של התועמלן האנטישמי יוליוס שטרייכר, ואת הסתירות הפנימיות שבה עם הניסיון לייצר "תאוריות תומכות" שיובילו למסקנה שנקבעה מראש - עליונותו של הגזע הארי על פני שאר הגזעים. באשר לעם היהודי המחבר מראה את תרומתו של העם היהודי לאנושות בכל התחומים כאשר הוא מציג תמונה הפוכה לחלוטין לזו שניסו להציג הנאצים ברחבי אירופה הכבושה. הוא מוכיח מכתביהם של גדולי ההיסטוריונים הלא יהודים את השפעתו הנרחבת של העם היהודי על האנושות בכל התחומים עוד מהעת העתיקה. ברמה המעשית בניסיון לפתור את בעיית רדיפת היהודים כותב המחבר כי רק ארץ ישראל והגירה המונית של היהודים אליה עשוים לפתור את בעיית האנטישמיות אשר הפכה מאיום והסתה, להשמדת היהודים הלכה למעשה במדינות אירופה, וכי הבעיות איתן מתמודד העם היהודי בארץ ישראל מול הערבים והבריטים הינן קלות ערך וברות פיתרון, בהשוואה לרדיפת הנאצים את היהודים בארצות אירופה. בפרקים האחרונים מתייחס המחבר באריכות ל"פלשתינה והנושא הערבי".

עיצוב מרשים של הכריכה: קבוצת חלוצים צועדת עם מעדרים בידיהם לצד קבוצת יהודי הגטו עם שקים על גבם ומקל הנדודים על רקע מגן דוד וקרני השמש המבשרת את גאולת העם היהודי. המחבר, אישיות מוכרת בעולם האנגלו-יהודי בזמן מלחמת העולם השנייה.

138 עמ'. כריכה קשה עם מעטפת הנייר המקורית. קרעים חסרים בחלקה העליון והתחתון של מעטפת הנייר. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט