מכירה 21 /
פריט 230

230 מ-

250

230

"המבשר" - שבועון עברי - קושטא, אוסף גדול של גיליונות השנה הראשונה והשנייה - 1909-1911 - החל מהגיליון הראשון שראה אור

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.05.2023, 19:00

המבשר, [שבועון עברי], לחיזוק היצירה העברית הספרדית, בעריכת שמואל הוכברג. 64 גליונות מן השנה הראשונה והשניה. קושטא, תר"ע-תרע"ב [1909-1911]. אוסף חשוב של גיליונות מוקדמים ונדירים שיצאו בתורכיה בשפה העברית.

• שנה ראשונה: גליונות מס' 1-52. טבת תר"ע-טבת תרע"א (1909-1911).
• שנה שניה: גליונות א'-י"ב, ט"ו. טבת-ניסן תרע"א (1911).

בפתח הגליון הראשון מופיעה הקדמה – "מגמתנו" – בה נכתב "השבועון... יטיף לתחיה עברית לאומית בין יהודי המזרח, וישמש לאחינו הספרדים... לגשר-המעבר לספרות העברית החדשה... יעורר בקרב המוני הספרדים אהבה לשפתנו ולכל קינינו הלאומיים... ישתדל לפתח בקרבם את השאיפה ליצירות עבריות מזרחיות מקוריות". הגיליונות השונים עסקו באופן קבוע בתחית הספרדים, הרבנות בתורכיה, בתי החנוך אצל היהודים העותומנים, תחית הלשון העברית בקרב יהודי תורכיה, ספרדים ואשכנזים, ועוד. בחלק מהגיליונות תצלומים נדירים של יהדות תורכיה וארץ ישראל.

כרך גיליונות השנה הראשונה: 26 ס"מ. גיליונות השנה הראשונה כרוכים יחד, עם עטיפותיהם (למעט הגליון הראשון). גיליונות השנה השנייה נתונים בכריכת קרטון ישנה, ומופיעים כל גיליון בנפרד. מצב כללי טוב. בחלק מהגיליונות כתמים. כמה דפים מנותקים. אקסליבריס של "מאוצר הספרים של יהודה ליב הכהן (פישמן)". עותקי ספריה לשעבר.

פריטים נוספים

שאל על פריט