מכירה 25 /
פריט 269

269 מ-

271

269

השית ישלח לי רפואה בגשמיות וברוחניות" - מכתב בחתימת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש

מחיר פתיחה: $900

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $900
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

מכתב מעניין בו מפרט הריי"ץ על מצבו הגופני "זה כחמש שנים אשר כבדה עלי ההליכה" שאיננו משפיע על התעסקותו בלימוד ובכתיבה "אבל להתעסק בלימוד ובכתיבה ת"ל [תודה לה'] לא יכבד עלי והנני עובד בחריצות..." הדפסה במכונת כתיבה וחתימת ידו של הריי"ץ. ברוקלין, טבת תש"ו (1945).

המכתב ממוען לרבי פישל, בחלקו הראשון מברך הריי"ץ את רעייתו ואת ביתו של הרב פישל - טובה, וכותב: "טובה שמה וטובה תהי' בגשם וברוח ויגדלוה לתורה חופה ומעשים טובים מתוך הרחבה ונחת בגשמיות וברוחניות". בהמשך מפרט הריי"ץ אודות מצב בריאות ו: "אודות מצב בריאותי ת"ל [תודה לה'] עבור זה שהנני יכול להתעסק במלאכתי ללמוד ולכתוב. זה כחמש שנים אשר כבדה עלי ההליכה. אין הרגליים ת"ל [תודה לה'] נפוחות או כואבות אבל כבד לי ללכת אף איזה פסיעות, כן מזמן לזמן הוכבד עלי הדבור בקול גבוה ובאריכות, אבל להתעסק בלימוד ובכתיבה ת"ל [תודה לה'] לא יכבד עלי והנני עובד בחריצות. הרופאים התמידים שלי המה הד"ר ווילדער שמבקרני בקביעות והפראפ' עליאס והשי"ת [השם יתברך] ישלח לי רפואה בגשמיות וברוחניות." וחתימת ידו של הריי"ץ.

[1] דף. 17x14 ס"מ. נייר מכתבים רשמי של הרבי הריי"ץ. כתמים קלים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט