מכירה 19 /
פריט 236

236 מ-

275

236

חמשה חומשי תורה עם תרגום פרסי. ירושלם, תרס"ב - תרס"ח [1902-1908]

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $360
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
Days
Hours
Minutes
Seconds
15.02.2023, 19:00

חמשה חומשי תורה עם תרגום פרסי - מהדורה ראשונה - 'חדש ממש אשר לא היה לעולמים לא בדפוס ולא בכתב'. תרגום פרסי בשפה המדוברת בין קהל עדת עיר בוכארה מאת רבי שמעון חכם. דפוס צוקרמן, ירושלם תרס"ב - תרס"ח [1902-1908]. חמשה חלקים בחמשה כרכים - סט שלם. למיטב ידיעתנו מעולם לא הוצא למכירה במכירות פומביות סט שלם של החומש המתורגם!

הסכמות היש"א ברכה, בעל שדי חמד ורבי סולימאן מנחם מני. בסופי החומשים איורים של מראות קודש מירושלם.

ספר בראשית [9], ריב דף.

ספר שמות [2], קפה דף. קרע חסר בדף האחרון ללא פגיעת טקסט.

ספר ויקרא [2], קלג דף.

ספר במדבר [2] קסח דף.

ספר דברים [2] קנב דף.

חלק מהשערים בדיו מוזהבת. כריכות עור מקוריות - בלויות, עם הטבעה נאה בחזית, שדרות מבד. בחלק מהחומשים כריכות מנותקות. או רופפות. מצב כללי בינוני - טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט