מכירה 18 /
פריט 207

207 מ-

255

207

חמשה ספרים עם הקדשות מחברים

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

1. ש"י עגנון, מאת א. מ. ליפשיץ, ברלין תרפ"ו [1926]. בדף הפרוזץ חתימת ידו של המחבר א. מ. ליפשיץ.

2. חלומותיו של השבתאי ר' מרדכי אשכנזי, הוצאת שוקן תרח"ץ [1938], מאת גרשם שלום. הקדשה בכתב ידו וחתימתו של גרשם שלום "מאחד הסניגורים במשפט השבתאות".

3. תולדות הקהלה העברית בוילנה, מאת ישראל קלויזנר, הוצאת הקהלה העברית בוילנה וילנה תרצ"ח [1938]. הקדשה בכתב ידו וחתימתו של קלויזנר ל"הרה"ג י. ל. הכהן פישמן".

4. תולדות חכמי ירושלם מאת אריה ליב פרומקין, עם הערות והוספות רבות מאת אליעזר ריבלין, דפוס סלומון ירושלם תרפ"ח - תר"ץ [1928-1930] - ספר עב כרס. הקדשה בכתב ידו וחתימתו של אלעזר ריבלין.

5. ספר עמוס עם פרשגן מאת פרופ' יוסף קלוזנר. הוצאת 'יזרעאל' תש"ג [1943] הקדשה בכתב ידו של קלוזנר "מאת בעל פרשגן".

מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט