מכירה 18 /
פריט 204

204 מ-

255

204

טוב תורה עם דרך ארץ - נזר גבאות בעיצוב זאב רבן - בית היתומים דיסקין

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

דף בודד - נזר גבאות של 'בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין' לכבודו של ד"ר חיים כהן אשר נתמנה לגבאי קודש. עיצוב: זאב רבן.

מימין נערים לומדים עם רבם, משמאל פועלים במלאכות שונות והכיתוב: "טוב תורה עם דרך ארץ". במרכז למטה חזית הבנין של בית היתומים. מימין למטה חותם הדפוס של בית הדפוס של רבן וגור אריה: "גור אריה את רבן", והשנה בה הודפס הדף - תשרי תרצ"ט [1939]. מילוי הפרטים בכתיבת סופר נאה נעשה בשנת תש"ז [1947]. מהעבודות הנדירות של רבן.

40x28 ס"מ. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט