מכירה 23 /
פריט 109

109 מ-

250

109

טופס רשמי בדבר אימות מוצא יהודי בצרפת הכבושה בידי הנאצים. דצמבר 1942

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $170
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
02.12.2023, 19:00

Declaration En vue l'application de Loi du 2 juin 1941 et de I'ordonnance du 26 Avril 1942 - "הצהרה": "במטרה להחיל את החוק מיום 2 ביוני 1941 והצו מיום 26 באפריל 1942 על מעמד היהודים" - טופס רשמי מס' 425 אותו חוייבו למלא אזרחי צרפת הכבושה בידי הנאצים, ובו עליהם להשיב לשאלות בדבר מוצאם ומוצא אבותיהם אם הינו יהודי במקור או לא. 31 בדצמבר 1942.

הטופס שלפנינו מולא בידי לואיס פיסט בחודש דצמבר 1942 - מיד עם כיבושה הסופי של צרפת בידי הנאצים בימים הראשונים של צרפת של וישי שבו שלטה ממשלה של משתפי פעולה עם גרמניה. השאלות כולן מתייחסות למוצאו של הסב והסבתא מצד האב ומצד האם, ומופיעות שאלות כגון "האם הינך שייך לדת היהודית", "האם היית שייך לדת היהודית ב 25 ביוני 1940" (היום בו נחקק החוק), וכן "האם בן זוגך שייך לדת היהודית", ועוד. בשאלון שלפנינו כל השאלות מולאו בתשובה "לא".

הגדרת היהודי בחוק הצרפתי על פי הסבים מאחד הצדדים על על פי השתייכותו לדת היהודית נחקקה בצרפת בהקשר ל 150,000 היהודים אשר נמצאו בשטחה והיא נועדה להפרידם מהאוכלוסייה הכללית בשלב הראשון לקראת בידולם ושילוחם למחנות. בחוק שנחקק ביום 2 ביוני 1941 הוגדר כי יהודי הינו: "האדם שהוא צאצא של לפחות שלושה סבים מהגזע היהודי, או רק שניים אם בן זוגם הוא בעצמו צאצא של שני סבים וסבתות מהגזע היהודי. סבא וסבתא שהשתייכו לדת היהודית נחשבים לגזע יהודי; מי ששייך לדת היהודית, או השתייך אליה ב-25 ביוני 1940, ובא משני סבים וסבתות מהגזע היהודי". החוק על כל סעיפיו פורסם ב 14 ביוני 1941 ב "Journal officiel", ועל פיו חוייבו אזרחי צרפת היהודים והלא יהודים למלא את השאלון שלפנינו.

[1] דף. 21x14 ס"מ. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט