מכירה 18 /
פריט 231

231 מ-

255

231

ידיעות עיריית תל-אביב - אוסף גדול של גיליונות - כולל כל גיליונות השנה הראשונה

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

ידיעות עיריית תל-אביב - דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר" / דפוס א. איתן וס. שושני. תל-אביב, ספטמבר 1925 – דצמבר 1928. אוסף גדול של 57 גיליונות משלוש השנים הראשונות - כולל כל גיליונות השנה הראשונה.

שנה ראשונה 1925: גליונות 1-24 (ב-22 חוברות) כולל הדף הנדיר "לכל תושבי תל אביב" הנספח לחוברת הראשונה המפרט את מטרת הגיליונות.

שנה שניה 1926-7: גליונות 1-22 (ב-17 חוברות).

שנה שלישית 1927-8: גליונות 1-11 (ב-7 חוברות)

החוברות מלאות בדיווחים שוטפים בכל תחומי התפתחות העיר העברית הראשונה, דיאגרמות רבות המשקפות את מצבה הסוציו -אקונומי, 'מודעות עירוניות', תכניות תקציב, טבלאות אוכלוסין, ופרסומות רבות של חברות יצור ארצישראליות.

57 גיליונות ב 46 חוברות. מצב כללי טוב. עותקי ספריה לשעבר.

פריטים נוספים

שאל על פריט