מכירה 19 /
פריט 255

255 מ-

275

255

כתב יד שערי מדור העליון - לא נדפס

מחיר פתיחה: $250

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $340
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
15.02.2023, 19:00

מחברת כתב יד 'שערי מדור העליון' לרבי יחיאל וואלך מאלטונא על ענייני צדקה ומעשים לעילוי נשמת הנפטר, אשר הועתק על ידי הגאון רבי משה הלוי מגלוגא מחבר ספר "חבל להחיות". חיבור שלם בכתב יד שלא הודפס!

כתב יד בן ל"ו סימנים העוסקים כולם במעשים לליווי המת, לימוד לעילוי הנשמה, ודברים על דרך הסוד שציווה רבי יחיאל וואלך שיעשו עם פטירתו, ועוד - מסירת מודעה על ביטול מחשבות זרות בעת הפקידה, מעות שיחולקו ללומדי תורה קודם הקבורה, לשכור י"ג בחורים תלמידי חכמים ללמוד לעילוי הנשמה, לעשות נקבים רבים בארון הנפטר, שחתניו ישגיחו שהתפילה והלמוד יהיו נכונים, לשלם לחזנים אשר יזכירו נשמת המת, שידפיסו חידושי תורתו לאחר פטירתו, סדר הדלקת הנרות לאחר הפטירה, מעשים רבים שציווה לעשות ביום פטירתו על פי סדר מסוים, צוואה לבניו להרים קרן התורה לאחר פטירתו, ועוד. בין השאר מפרט רבי וואלך את סדרי הקבורה ומעשים שציווה שיעשו בארונו על פי הסוד: "י"ג בחורים קטנים יסובבו אותי כגורן עגולה ויאמרו תהלים מלה במלה... וזה יהיה סדרן השני מלמדים יאמרו פסוק א' ואותו הפסוק יחזירו הבחורים בכוונה ובדמעות ואם סיימו ועדיין לא היתה הקבורה אז יחזירו התהלים לראש... ואם יהיו ימי גשמים ינתן להם קוטשען וימהרו להיות באלטונא בפתח בית הקברות ... בנסוע המחנה קדישא עם המטה... אז יאמרו מזמור צ"א מלה במלה עם היתומים...",

124 עמודים כתובים. (משמאל בכל מפתח גוף החיבור, ובעמוד מימין הערות המעתיק). מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט