מכירה 21 /
פריט 8

8 מ-

250

8

כתב שדרו"ת מוקדם וחשוב עבור כוללות אשכנזים וספרדים בארץ ישראל - חתום בחתימת רבי שמואל סלנט וגדולי הרבנים

מחיר פתיחה: $2,000

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.05.2023, 19:00

"אל אחינו היקרים אהובים וישרים אשר בכל מדינות אמעריקא, שלומכון ישגא!" - כתב שדרו"ת מוקדם וחשוב לאיסוף כספים באמריקה לטובת כוללות אשכנזים וספרדים עבור ארבע ערי הקודש - ירושלים, חברון, צפת וטבריה. לאחר שאנשים גבו כספים במרמה והציגו עצמם כשד"רים של ארץ הקודש באמריקה נשלח כתב זה לחזק את ידיו של השד"ר רבי נטע נאטקין כשילוחם הבלעדי של גדולי הדור. בראש החותמים רבה הגדול ומנהיגה של עדת האשכנזים בירושלים הגאון רבי שמואל סלנט, וחתימות גאוני ספרד (מימין) ואשכנז (משמאל) בארץ ישראל. ירושלם, תרל"ח [1878]. כתיבת סופר, וחתימות הגאונים.

כתב שדר"ות זה נכתב לאחר שהוסכם למנות את השד"ר רבי נטע נאטקין חתנו של רבי יוסף זונדל מסלנט לשד"ר בא כוחם היחיד והבלעדי של כוללי האשכנזים, והן עבור כוללי הספרדים בארץ הקודש, והמוסמך היחיד לגבות כספים באמריקה בשם כוללי ארץ הקודש בהסכמת כל גדולי הרבנים ובראשם מנהיג העדה רבי שמואל סלנט. בשנת תרל"ח נודע לגדולי הרבנים בארץ ישראל כי ישנם כמה אנשי מרמה באמריקה המציגים את עצמם כשלוחי הרבנים בארץ ישראל וגובים כספים בשם עניי הארץ ולמעשה לוקחים את הנדבות לעצמם, והדבר גרם לכך שכשנודע זה לנדיבי אמריקה הפסיקו לתמוך ביהודי ארץ ישראל. כתב שדרו"ת זו בא לחזק את התוקף הראשון שניתן לרבי נטע נאטקין כשד"ר הבלעדי, ולעורר מחדש את התרומות מיהודי אמריקה לכוללות ארץ ישראל אחרי הנזק שגרמו אותם רמאים.

"והנה עתה נודענו אשר במדינת אמעריקא סובבים אנשי מרמה בשם שד"ר דארץ הקדושה ולוקחים כסף הקופות ונדרים ונדבות. ומפסידים לעניי ארץ הקדושה ולאלמנות ויתומים אשר למענם הורם הכסף ואחר כן כי נודע הדבר הנדיבים מושכים את ידיהם ושם שמים מתחלל. ועניי ארץ הק' [הקודש] נלקים בכפליים. ועל כן, שבנו לחדש המודעה הזאת להודיע לכל אחינו היקרים אשר ב"ה [ברוך השם] הכסף הבא לידינו מכל מדינות אמעריקא... מתחלק לכל כוללות הספרדים והמערבים וכל כוללות אשכנזים הפרושים והחסידים מכל ארץ רוסיא ופולין עסטרייך אונגרן דיאטשלנד... הכל לפי ההתקשרות." ומוסיפים לחזק את ידיו של השד"ר הנאמן רבי נטע נאטקין "ואותו תקבלו ואליו תשמעו ושד"ר זולתו לא תדעו ולא תכשלו בבני אדם שאינם מהוגנים...".

[1] דף. 27x21 ס"מ. מחוזק בהדבקות דבק מאחור. קרעים בשוליים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט