מכירה 25 /
פריט 13

13 מ-

271

13

לא ניתן לתלות על זרועינו את הטלאי הצהוב הנאצי, אל תוך חומות הגטו לא נכנס - כרוז מחתרת נגד ההגבלה על מכירת קרקעות ליהודים. ארץ ישראל, ראשית שנות ה־40

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $180
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

כרוז מחתרת נדיר נגד שלטונות המנדט הבריטי בארץ ישראל לאחר "תקנת העברת הקרקעות" אשר הגבילה מכירת קרקע ליהודים בארץ ישראל. ארץ ישראל, ראשית שנות ה־40.

"לא ניתן לתלות על זרועינו את הטלאי הצהוב הנאצי, אל תוך חומות הגטו לא נכנס... ברחבי העולם מכריזה בריטניה על מלחמתה בהיטלריזם, בהפרת הבטחות ובחוקי הגזע. מדוע הפרה הבטחתה לנו? מדוע חוקקה חוק האוסר על בן הגזע היהודי לגאול קרקע בארץ ישראל... אל יחשבו שליטים בוגדים כי החלש יכנע. אין חיים לישראל אלא בארץ ישראל ומנוס אין לנו מן המלחמה... תמיד ידענו השתרשות יהודים עובדים על קרקע עברית זה עיקר מלחמתנו. בזה צפון כוחנו ועתידנו. ועתה כאשר אומרים לחמוס מאתנו את מרבית מולדתנו האם נחשה?! קרקע! עליה! התישבות! שלושה יסודות לקוממיות לאומית. לחום נלחם עליהם עד אם נגיע לנצחון."

הכרוז פורסם בשנת 1940 עם פרסום "תקנות העברת הקרקעות", לאחר פרסום הספר הלבן בשנת 1939 בו נקבע כי יש להגביל מכירת קרקע ליהודים בארץ ישראל.
הספר הלבן שפורסם בשנת 1939 קבע כי יש להגביל מכירת קרקע ליהודים בארץ ישראל. בעקבות פרסום "הספר הלבן" פורסמו בפברואר 1940 "תקנות העברת קרקעות בארץ ישראל" שחילקו את ארץ ישראל לשלושה אזורים: 5% שטח - אזור שבו העברת הקרקעות היא חופשית (בשרון ובחלק משפלת החוף) , אזור שבו העברת הקרקעות מותרת רק באישור הנציב העליון, - אזור שכלל כ-65% משטח המנדט, בגליל, בשומרון, ביהודה, בעזה ובצפון הנגב, ו 30% מהשטח אשר בו נאסרה מכירת קרקעות ליהודים. היישוב התנגד לגזירה זו בכל תוקף, וכניסת התקנות לתוקף לוותה במחאות, בהפגנות ובשביתה כללית (הפגנות המוזכרות גם בכרוז שלפנינו). חוק הקרקעות נותר בתוקפו למשך שארית ימי המנדט, אך היישוב עשה כל שביכולתו על מנת להתנגד לו, והמשיך ברכישת קרקעות, רובן באזורים שנאסרו להעברה ליהודים. עם קום מדינת ישראל נחקקה פקודת סדרי השלטון והמשפט, שהסדירה את המעבר מן המנדט הבריטי למדינה עצמאית ולה חוקים משלה. אחד הסעיפים החשובים בפקודה היו ביטול גזרות הספר הלבן (סעיף 13 לפקודה) ובמסגרת סעיף זה בוטלו אף תקנות העברת הקרקעות, וזאת למפרע, מיום 18 במאי 1939.

[1] דף. 21x19 ס"מ. קרעים קלים בשולים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט