מכירה 25 /
פריט 268

268 מ-

271

268

לברכה ברוחניות ובגשמיות - ברכת שנה טובה בחתימת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש

מחיר פתיחה: $900

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

ברכת שנה טובה ששלח הריי"ץ לרבי פישל, הדפסה במכונת כתיבה וחתימת ידו של הריי"ץ. ברוקלין, ערב ראש השנה תש"ו [1946].

"שלום וברכה. לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ברוחניות ובגשמיות הנני מברך אותו ואת ב"ב [בני ביתו] יחיו בתוככי אחב"י [אחינו בית ישראל] ובתוך כללות אנ"ש [אנשי שלומינו] ד' עליהם יחיו בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות ולגאולה שלמה" . וחתימת ידו של הריי"ץ.

נייר מכתבים רשמי. 16x14 ס"מ. כתמים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט