מכירה 25 /
פריט 176

176 מ-

271

176

מגלת המלחמה וישראל - סיפור הצלת קהילת מרוקו מהאויב הנאצי במתכונת מגילת אסתר. קזבלנקה [1945]

מחיר פתיחה: $250

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

"ובאמת ראינו שהנס שנעשה לנו במרוקו ואלזיר הוא גדול מהנס שנעשה בימי מרדכי ואסתר" - מגלת המלחמה וישראל, היסטוריה של המלחמה משנת 1939 עד 1945 - "נצחון בעלי ברית והרוסים האדירים על הגרמנים והפסיסתים, נפילת גרמניה והיטלר האכזר המן השני יש"ו [ימח שמו וזכרו]", מאת יצחק [בן אברהם] הלוי בן. קזבלנקה, מרוקו, [1945 בקירוב]. נדיר.

"אחלה נא את ידידי הקוראים והמשכילים העברים שישימו לב לקריאת המגלה הזאת. בשביל שיבינו את התוכן וענין הנס הגדול שנעשה בימינו באחד עשר בנובאמבר שנת 1942 על ידי האמריקאים והאנגלים שהצילונו מיד היטלר האכזר ומיד כל שונאינו שרצו והזמינו לעשות בנו כרצונם ביום חמשה עשר בנובאמבר הנז' כידוע לרוב ומפורש במגלה זו. והקב"ה הפך עליהם מחשבתם הרעה בנס. בשביל שיבינו את התוכן וענין הנס הגדול שנעשה בימינו באחד עשר בנובאמבר שנת 1942 על ידי האמריקאים והאנגלים שהצילום מיד היטלר האכזר... ובאמת ראינו שהנס שנעשה לנו במרוקו ואלזיר הוא גדול מהנס שנעשה בימי מרדכי ואסתר". סיפור הצלת קהילת מרוקו מידי היטלר אחרי "שכבר לקח כמעט את כל יהודי אירופה ועשה בהם כחפצו ורצונו".

עם שחרורה של מרוקו ב-11 בנובמבר 1942 ממלתעות שלטון וישי, התחלפו הפחד והמועקה בפרץ אדיר של שמחה: יהודי מרוקו חיברו פיוטים, שירי הלל ופארודיות במתכונת ספרי קודש ותפילות מוכרות ושיבחו בהם את המלחמה הצודקת של בעלות הברית באויב הנאצי והאיטלקי ואת נס ההצלה של קהילות המזרח. כבר ביום השחרור הראשון חגגו יהודי קזבלנקה את חג הפורים בקריאת "מגלת היטליר" שחיבר המורה לעברית פ' חסין, ובהמשך בקריאת "הגדה די היטלר" שחיבר נסים בן שמעון (ראה דיינסטי, מכירה 14 פריט 70). החיבור האחרון למעשה שפורסם במרוקו המתעד את הניסים של מלחמת העולם השנייה הינו החיבור שלפנינו "מגלת המלחמה וישראל" אשר בשונה מקודמיו נכתב כולו בעברית. המחבר היה בקיא היטב במאורעות ובזוועות שהתרחשו בה. ממילות ההקדמה ניכר שהמחבר ידע את הזוועה במלוא עוצמתה: "אויבינו האכזר שבקש לכלות כל זרעינו חלילה והצליח בראשונה בהריגת כחמשה מליונים מבני עמנו".
הכותב מתאר את הנס החל מהמזימה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים בדיוק כשם שגזר המן, פלישת גרמניה לפולין ולשאר הארצות, הגזירות על היהודים ושילוחם למחנות, עד שהתגברו האנגלים ובעלות הברית וניצחום.
היטלר מכונה כאן "המן השני", אשר בספרו "מאין כאמף" כתב לאבד את כל היהודים. ושלח ספרים לכל אנשי בריתו, "גם מארגוני הגיסתאפו שלח... ובכל מקום אשר דרכו רגלי הנאצים הפושעים הורע מצבם של כל היהודים", התפנית קרתה עם התערבות האנגלים: "בלילה ההוא נדדה שנת האדון רוזוולט", כאן מתוארת פלישת בעלות הברית לנורמנדי ועצירת הכוחות הגרמנים, "ויצו עוד על מארישל סטאלין על צבאות הרוסים האדירים לתקף את בירלן בירת הגרמנים האכזרים, ותפל בירלן בירת הגרמנים בידי הרוסים הנודעים", ואז באה הישועה: "ואת היטלר הנאצי טבע ונטמן בארץ הוא ואיוה בראון אשתו, גם גויבילס שתה סם המוות רועץ היא וכל ביתו". הכותב מסיים את המגילה בברכה אחרונה: "ברוך שנתן כח ועצמה לבעלי בריתנו להחריב את ערי גרמניה הגאיוניות להשמיד את חייליה העצומים, ולהרבות את חללי הרוצחים הנאצים, ברוך נוקם את נקמתו". בסוף סיפור הנס מביא המחבר את שמותיהם של פושעי המלחמה הנאצים היטלר, גויבילס, הימלר, יוליוס שטרייכר, בון ריבינטרוף, ועוד. ושיר בשבח הציונים: "הציונים עמדו על משמרכם ... כמו שאמר טרומפלדור רבכם על גאולת הארץ תהרגו אויביכם"...

לב דף. 16 ס"מ. שדרה מחוזקת בנייר דבק. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט