מכירה 16 /
פריט 191

191 מ-

233

191

מהדורה נדירה של אגרת תימן לרמב"ם - חתימות

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
03.07.2022, 19:00

"ועתה אחינו חייבין אתם להטות אזנכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדוהו לטף ולנשים כדי שיתקיים להם מה שהסתפק מאמונתם, ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה..." - מהדורה נדירה של אגרת תימן לרמב"ם, ברשיון הצנזור, ורשה תקצ"ז 1837.

בעמוד השער חתימת יד: 'יעקב צבי וויידער", וחותמת דיו: 'אהרן זעליג ב"ר י"ש יפה ווארשא' - רב צדיק וחסיד מפורסם בסטניסלב [אוצר הרבנים 1788].

[2], יג דף. לא כרוך. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט