מכירה 18 /
פריט 38

38 מ-

255

38

מודעה על צמצום גבולות גטו לבוב לקראת חיסולו הסופי - בעיצומה של התכנית הנאצית להשמדת יהודי לבוב. 15 ביוני 1942

מחיר פתיחה: $500

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

ANORDNUNG des Stadthauptmanns in Lemberg über die Bildung eines jüdischen Wohnbezirkes in der Stadt Lemberg - "צו של מושל העיר למברג על הקמת רובע מגורים יהודי בעיר למברג". 15 ביוני 1942.

הודעה מטעם גנרלגוברנמן ["הממשל הכללי לשטחים הכבושים"] בשם מושל העיר למברג ד"ר הלר, על גבולות חדשים לגטו לבוב במסגרת צמצום שטח הגטו למחצית משטחו - ההודעה הינה חלק מהוראה שניתנה כחלק מהתקדמות תכנית הנאצים לחיסול הגטו, והיא ניתנת כשנה לאחר הקמתו ביוני 1941, לאחר שאלפי יהודים כבר נשלחו להשמדה למחנה בלז'ץ ולמחנה הריכוז ינובסקה. ההודעה קובעת את גבול הרחובות החדש ליהודים בלבד מצפון, דרום, מזרח ומערב, וכי את מקום ביתם של היהודים המוגדרים כעת מחוץ לשטח הגטו יתפסו תושבים גרמנים. אלפי יהודים הוכרחו לעזוב את בתיהם ולהידחס פנימה לתוככי השטח הקטן שהוגדר כעת כגבולות הגטו החדשים. נכתב כי התקופה שיועדה ליישום תכנית צמצום שטח הגטו בפועל תחל ב 20 ביוני 1942 ואמורה להסתיים עד ה 20 בספטמבר 1942. עוד נכתב, כי תושבים אשר יסרבו לעזוב את בתיהם במועדים שנקבעו יגורשו מבתיהם בכפייה.

לבוב נכבשה בידי הנאצים ביוני 1941 כחלק מ'מבצע ברבוסה', ומיד החלו רציחות היהודים בשיתוף עם האוקראינים המקומיים. החל מיולי 1941 הוכרחו היהודים לסמן עצמם בסרט זרוע עם מגן דוד כחול, והוקם יודנרט בעיר שבראשו הועמד יוסף פרנס. ב-8 בנובמבר 1941 הוצא צו המורה על הקמת "רובע מגורים יהודי" בלוויית מפה המסמנת את תחומי הרובע וכן לוח זמנים לביצוע אשר כלל תכנית, על פיה אמורה העיר להיות "נקייה מאלמנטים יהודיים" עד 14 בדצמבר. על פי התכנית המדוקדקת של הנאצים אכן בדצמבר הושלם מבצע הקמת הגטו, והוא אוכלס בקרוב ל-120,000 יהודים. מיד כאשר הוגדרו גבולות הגטו החלו הנאצים בשילוח היהודים להשמדה. חצר בית הספר סובייסקי נבחרה למקום ריכוז ואיסוף, שם נערכה סלקציה שלאחריה הועברו אלה שנמצאו בלתי כשירים לעבודה – בעיקר זקנים, נשים וילדים – לתחנת הרכבת קלפארוב שליד מחנה ינובסקה, וממנה יצאו המשלוחים למחנה ההשמדה בלז'ץ. בין 16 במרץ ל-1 באפריל 1942 שולחו כ-15,000 מתושבי גטו לבוב להשמדה בבלז'ץ. לאחר סדרת משלוחים אלה נותרו בגטו כ-86,000 יהודים.

בשלב זה, עם הגברת השילוחים להשמדה, ועקב ריקון הגטו מיהודים, החליטו הנאצים על צמצום גבולות הגטו למחצית משטחו, ופרסמו את הצו המחייב שלפנינו לצמצום שטח הגטו. כחודשיים לאחר מכן, במהלך חודש אוגוסט 1942 נערכה "האקציה הגדולה" בגטו. היהודים רוכזו במספר נקודות איסוף בגטו, חלקם נבררו לעבודה, חלקם נורו במקום, והיתר נשלחו בעשרה משלוחים לבלז'ץ. עם סיום "האקציה הגדולה", ב-1 בספטמבר 1942, הוצא להורג בתלייה ראש היודנראט הנריק לנדסברג, יחד עם אנשי המשטרה היהודית. בגטו נותרו לאחר האקציה כ-35,000 איש, מהם כ-15,000 "שוהים בלתי חוקיים". שטח הגטו הצטמצם לכדי מחצית משטחו המקורי, ובאופן רשמי היו יכולים לשהות בו רק בעלי אישורי עבודה.

ב-1 ביוני 1943 הוחלט על חיסול סופי של הגטו, במאמץ משותף של האס אס, כוחות משטרה גרמנים ואוקראינים, ונוער היטלריוגנד. כוחות האס אס והמשטרה פוצצו בניינים ובונקרים תת-קרקעיים ששימשו מסתור ליהודים, חיסלו כ-3,000 יהודים בתחומי הגטו, ושילחו כ-7,000 אחרים למחנה ינובסקה שם עברו סלקציה. מרביתם נורו במקום, וככל הנראה היו גם שנשלחו למחנה ההשמדה סוביבור. אחרוני יהודי לבוב רוכזו בינובסקה והוצאו להורג ב-18 בנובמבר 1943. כאשר נכנס הצבא האדום לעיר ב-26 ביולי 1944, נמצאו בלבוב וסביבותיה בין כ-200 לכ-300 יהודים ששרדו במסתור.

42x30 ס"מ. כתמים. קרע בפינה עליונה מימין. סימנים של תלישה מקיר בגב הכרזה. מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט