מכירה 22 /
פריט 221

221 מ-

255

221

מזרח פלשתינה זכרונות מלחמה - אלבום תצלומים מיוחד לזכרם של החיילים האמריקאים מגדוד "מזרח פלשתינה" במלחמת העולם הראשונה - אוהיו, 1919 - מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
04.09.2023, 19:00

East Palestine War Memories - "מזרח פלשתינה זכרונות מלחמה" - ספר זיכרון לחיילים האמריקאים ששרתו בגדוד "מזרח פלשתינה" מאוהיו במלחמת העולם הראשונה - מאות תצלומים של חיילי הגדוד, הוצאת The Loyal Berean Class of the Christian Chuech - אוהיו, 1919 - מהדורה ראשונה. בדף הפרוזץ הקדשה מחייל בגדוד "מזרח פלשתינה".

הגדוד הלוחם "מזרח פלשתינה" היה גדוד חי"ר של חיילים מתנדבים מ"מזרח פלשתינה" שבאוהיו ארצות הברית, במלחמת העולם הראשונה. הגדוד הוקם ב 1917 וצורף לדיוויזיה 77 שפעלה באזור צרפת וגרמניה הקיסרית אשר פתחה במלחמת צוללות כנגד הכח האמריקאי. מפקד הגדוד היה אל"מ אדוארד א. מור. הגדוד סייע הן במאמץ המלחמתי עצמו, והן באיסוף כספים בארצות הברית לתמיכה בכוחות הלוחמים. בסיועו נרכשו אגרות חוב בסכום של כמיליון דולר. נשות הגדוד עבדו בסיוע לצלב האדום האמריקאי. הגדוד ספג במהלך המלחמה 1,200 אבדות, כולל 250 הרוגים בפעולה.
לפנינו אלבום נדיר שיצא לזכרם של חיילי הגדוד הכולל הקדמה, מכתבים, עיטורי כבוד, ותיאור מפורט של פעולות הגדוד בזמן המלחמה. באלבום, קרוב ל 500 תצלומים של חיילים אמריקאים מגדוד "מזרח פלשתינה" עם שמו של כל אחד מהם, דפי זיכרון מיוחדים לנופלים בקרבות, ודפים המתעדים את פעילותם ההירואית של כמה מהחיילים. העורכים עבדו במשך שנה שלמה להשיג את תצלומיהם של חיילי הגדוד, וכל מידע הקשור בהם.

נדיר ביותר! לא מופיע כלל בקטלוג הספריות העולמי word cat. ראינו מהדורות פקסימיליה מאוחרות של הספר. לפנינו המהדורה הראשונה והנדירה. למיטב ידיעתנו לא הופיע מעולם במכירות פומביות.

[112] עמ'. 23 ס"מ. קרע עם חסרון קל בחלקה העליון של השדרה. כיפוף קל בחזית הכריכה. מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט