מכירה 22 /
פריט 5

5 מ-

255

5

מטעמי בריאות אי אפשר עדיין להעביר את גויות החיילים שנפלו בפלוג'ה - מכתב מאת בן גוריון בעניין חללי מלחמת העצמאות - 1 במאי 1949

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $950
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
04.09.2023, 19:00

תשובה לשאילתא שהגיש חבר הכנסת אברהם חיים שָאג לדוד בן-גוריון, אודות חיילי חטיבת אלכסנדרוני שנפלו בכיס פלוג'ה במלחמת העצמאות וטרם הובאו לקבורה. מכתב מודפס על נייר מכתבים רשמי וחתום בחתימת ידו של דוד בן-גוריון. מיום 5 ביולי 1949.

בתשובתו כותב בן גוריון:
"הרב הראשי לצה"ל מטפל בבעיה של העגונות ומכין החומר למען יוכל בית דין רבני להתיר נשי החללים מכבלי העיגון... מטעמי בריאות אי-אפשר עדיין להעביר את גויות החיילים שנפלו בפלוג'ה. לפי פקודת הרופאים תתקיים ההעברה רק בעוד חדשים אחדים, ולא תושהה אף יום מיותר אחד. העברת הגויות תקל על הזיהוי ותסייע להיתר כבלי העיגון". נייר מכתבים רשמי, 27x21 ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב מאד.

כמו"כ מצורף מכתב השאילתא עצמו, שהגיש חבר הכנסת אברהם חיים שָאג לדוד בן-גוריון. 1 במאי 1949. בשאילתא כותב חיים שאג על סבלם של הורי כשמונים החללים המצפים כי בניהם יזוהו ויועברו לקבורה בשטח ישראל. נייר מכתבים רשמי של אברהם חיים שאג 27x21 ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב מאד.

אכן בסוף אותה שנה, ב 8 בדצמבר 1949 לאחר מבצע זיהוי ממושך ומכאיב בראשות הרב גורן הועברו גופות חללי הקרב לקבורת עולמים בבית הקברות נחלת יצחק.

פריטים נוספים

שאל על פריט