מכירה 16 /
פריט 199

199 מ-

233

199

מכתב בחתימת גדולי רבני צפת

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
03.07.2022, 19:00

מכתב גילוי דעת ופסק הלכה בחתימתם של גדולי רבני צפת - גדולי אשכנז וספרד - רבי אברהם ליב זילברמאן (רבה הראשי של צפת במשך 30 שנה), רבי אפרים וינגוט, רבי ישועה ואעיש, ורבי יהושע פלג'י.

המכתב מסכם את פסק דינם של הגאונים בדבר דין ודברים בין שני בעלי מחלוקת שגרו באותה חצר, והאחד בנה משאבת מים בחצר ללא הסכמת שכנו. במכתבם פוסקים הגאונים שבאופן שיסכימו יתר השכנים לקיומה של משאבת המים, וגם יתאפשר להם להשתמש בה, אין לתובע שום טענה על הנתבע.

[1] דף. נייר מכתבים רשמי. 23x15 ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט