מכירה 24 /
פריט 255

255 מ-

256

255

מכתב מעניין מביקור בקברי צדיקים ברחבי ארץ ישראל, שנת התר"ע

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $160
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
29.01.2024, 07:00

מכתב מוקדם שנכתב במושבה מגדל בכתב ידו וחתימתו של "הצעיר שלמה גוטמאן" הכותב לרבו לימפאן לוויען ומתאר את מסעותיו בקברות הצדיקים שבצפון הארץ - תיאור של ההילולא במרון, פגישתו עם הראי"ה קוק ורבי יוסף חיים זוננפלד, בואו לקבר רחל, עלייתו לירושלים ובסביבה "עם עוד כמאתיים יהודים היינו ובתוכם רבנים ומגידים וחזנים", וביקורו בעשרות קברי צדיקים ברחבי הארץ. שנות התר"ע (1910) בקירוב.

הכותב מתאר לפרטי פרטים את המסע בארץ ישראל מקבר צדיק אחד למשנהו. תחילה עלה הוא למערת אליהו בהר הכרמל להתפלל בה, ומתאר את מה שראה בה: "וחושך יאמש כאילו אבלה על ציון הבנתי קדושתה הקדומה", משם המשיך לטבריה לקברי התנאים והאמוראים, הוא ביקר בקבריהם של רבי מאיר בעל הנס ותלמידיו, וסומכוס, ורב כהנא, ורב ירמיהו, וקבר הרמב"ם והשל"ה ובמערת רבי עקיבא ועוד תנאים ואמורים. בפסח שהה בטבריה והסביבה, ובל"ג בעומר עלה למירון לציון הרשב"י וכך הוא מתאר את ההילולא במירון: "מה אומר לך רבי ומורי אלפים ורבבות יהודים באים, לא חוויתי כהנה, ותהום העיר. מעיר צפת יצא כל העיר ואנשי מעשה בספרי תורות בעדי משבצות כסף והדס, ובכל הדרך הלל ושמחה אין לשער, ודי למבין ושם רוויתי הילולא רבה והדלקה גדולה והשמחה והגיל קצרו היריעה מלתארה, ושם בית כנסת גדולה. מצד אחד תפילות וזעקה, ומצד השני הלל ושמחה...". עוד הוא ביקר בציון רבי יצחק נפחא, ובמערת יוחנן הסנדלר, ובמערת הלל הזקן ותלמידיו. בחג השבועות נסע לירושלים - "עולי רגליה רבים אלפים ורבבות יהודים ממדינות רחוקות..." ומתאר את הבכיות הנוראות שתקפו אותו בהגיעו למקום המקדש "מה אומר לך מורי ורבי, עוד לא הגעתי לד' אמותיו נתמלו עיני דמעות הרבה כמו נחל אין הפוגות ועד היום תמיה על עצמי מאין לי זאת...". מירושלים נסע לחברון ובדרך ביקר גם בקבר רחל ומתאר את תחושותיו כאשר נכנס לציון: "חביבי מורי מה אומר לך... תמה אני בעצמי כי מעודי לא זלגו עיני דמעות זולת ביום פטירת אבי ואמי ע"ה (עליהם השלום) ועתה זה כפליים...". משם המשיך וביקר בישיבת סלבודקא, וחזר לירושלים לחג השבועות והלך להקבלת פנים אצל הראי"ה קוק ורבי יוסף חיים זוננפלד, וביקר בישיבת תורת חיים ובבית היתומים דיסקין, ומשם למערת שמעון הצדיק, ולציון כלבא שבוע, וביקר בעוד כמה ערים ופרדסים ומקומות, ולבסוף תקע מושבו במגדל, וקנה בה כמה פרדסים שיהיה לו חלק בארץ הקודש, ושם הקים ישיבה ותלמוד תורה ליד הכנרת.

[2] דפים. דפי מכתבים רשמיים של "חוה מגדל". 28x21 ס"מ. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט