מכירה 18 /
פריט 241

241 מ-

255

241

מכתב מראשי כולל הונגרין למינוי הפרנס מרטון פרידמן כממונה על קופת הכולל - חתימות ראשי הכולל, שנות הת"ר

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

מכתב מראשי כולל הונגרין [כולל אוסטרייך] בו הם ממנים את הפרנס מרטון פרידמן כממונה על קופת הכולל וכגזבר לאסוף תרומות - חתימות ראשי הכולל, שנות הת"ר. 8 עמודים בכתיבת סופר נאה, וחתימות ראשי כולל הונגרין רבי מאיר זינגער, רבי נפתלי אדלר, ורבי שמואל זנוויל (מעסקני היישוב הישן בירושלים, מייסד שכונת בתי נייטין, שכונת בתי אונגרין וממייסדי שכונת שערי חסד בירושלים) בעברית ולועזית.

[8] עמודים. קרעים בשולים. כתמים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט