מכירה 22 /
פריט 2

2 מ-

255

2

מכתב מרבה האחרון של קובנה הקורא לרכוש אדמות בארץ הקודש ולגאול אותה מידי זרים. קובנה, אלול תר"ץ [1930]

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $150
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
04.09.2023, 19:00

"למען שממות ארצנו" - מכתב מודפס מאת רבה האחרון של קובנה הגאון רבי דובער כהנא שפירא בענין התעוררות לרכוש אדמות בארץ ישראל, ולגאול את ארץ ישראל מיד זרים. הכרוז פורסם בקובנה והוא נכתב בעברית! בכ"ג אלול תר"ץ לאחר מאורעות תרפ"ט והדיווחים על המצב הקשה בארץ שהגיעו לבני הגולה. קובנה, כ"ג אלול, תר"ץ [1930].

במכתבו מתאר הגאון את המצב הקשה ששרר באותה העת בארץ ישראל לאחר פרעות תרפ"ט - "המאורעות הנוראים בשנה העברה בארצנו הקדושה הטבח המבהיל שערכו צרינו לקדושי עליון", וכן ממשלת המנדט שעוצרת מבעד היהודים מלהכנס לשערי הארץ, הסכנה הרוחנית מצד הציונות. לאור כל אלו הוא כותב כי ישנה חובה כפולה ומכופלת "לכל איש מישראל להשתדל ולהתאמץ לגאול חלקת אדמה מידי זרים, להגדיל, לחזק ולהבטיח ישובי אחינו וחייהם ולתת גאולה לארץ". הגאון מוסיף כי: "קדמונינו ז"ל אמרו: "אין לך אדם מישראל שאין לו ד' אמות בארץ ישראל", אבל ד' אמות אלו כבושות בידי זר, ועליו להקדישו חלק ניכר מאשר ברכו ה' בכדי לגאלן", ומוסיף כי מי שאין ביכולתו לקנות ד' אמות בארץ ישראל עליו להשתתף בתרומה לקרן הקיימת כדי שלכל הפחות יהיה לו חלק בגואלי הארץ.

הגאון רבי אברהם דוב כהנא-שפירא [תרל"א - תש"ג 1871-1943] מצאצאי הרב חיים מוולוז'ין והרב אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא בעל יסוד ושורש העבודה. בגיל 43 מונה לרבה של קובנה, העיר היהודית השנייה בחשיבותה בליטא. היה רבהּ האחרון של קהילת קובנה, ומגדולי הפוסקים במאה העשרים. בזמן פרוץ מלחמת העולם השנייה, שהה בשווייץ לצורך החלמה ממחלה קשה. בנו ירוחם, שגר בניו יורק, הפציר בו שיעזוב את אירופה לטובת ניו-יורק עד סיום המלחמה, אבל הוא חזר משווייץ לקובנה, וסירב להפקיר את קהילתו בשעותיה הקשות. לכל אורך תקופת המלחמה ניסה בנו להוציא אותו מאירופה לניו-יורק, ללא הצלחה. נפטר בגטו קובנה בכ"ב באדר א' תש"ג לאחר מחלה. זכה להיקבר בלוויה עם קהל רב, עניין שנחשב לסכנת נפשות חמורה באותם ימים. חיבורו המפורסם "שו"ת דבר אברהם".

[1] דף. 27x21 ס"מ. חורי תיוק (מחוזקים בנייר דבק). כתמים קלים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט