מכירה 17 /
פריט 259

259 מ-

266

259

מכתב מרטיט מאת הפליטים היהודים מקושטא להצלתם לאחר שנעקרו מבתיהם

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
14.09.2022, 19:00

"עבדיך אנחנו בשבעים משפחות ונפשות ארבע מאות באנו להתנפל לאל הדרת כבודך מתחננים ומבקשים התנצלות ממיתה משונה..." מכתב מרטיט בכתב יד בשם משפחות הפליטים היהודים מקושטא ל"חכים" (ללא ציון שמו במכתב) לבוא לעזרתם לאחר שנעקרו מבתיהם בחוסר כל, עברו תלאות קשות, ועמדו בגבורה שלא להמיר את דתם. המכתב חתום בחותמת "הועד של הפלטים היהודים מפרס קושטא", ובחתימות ידם של הרבנים אליהו הלוי, וחכם מיכאל הלוי. [קושטא, שנות ה־30 בקירוב].

במכתבם מפרטים הפליטים את כל הקורות אותם: "כמה גזירות רבות וצרות באו עלינו... בהיותינו פזורים מעיר לעיר... בשבי ובביזה... יום ולילה בוכים וצועקים כאשר צעקו אבותינו במצרים..." . הפליטים מספרים על קבוצה אחרת של יהודים פליטים אמידים שהצליחה להגיע לירושלים: "עדין הלכו ממנו החמשה ושלושים בתים לירושלים מי שהיה לו כסף" , וקבוצה זו שנותרה בחוסר כל מבקשת עזרה: "והנשארים דלים עניים ואביונים נשארו בלא כסף ובלא פרנסה מתחננים עליך לעשות להם תיקון לתת עזרה לשלוח לארץ הקדש או לתת פרנסה שלא ימותו ברעב...".
במכתבם מדגישים הם כי הפניה לאותו "חכים" הינה המוצא האחרון לפני שהם נאלצים לפנות לזרים: "ואל נא תשיבנו ריקם למה נתרשל אם פנינו אל זרים אז יאמרו כי הימרנו את דתינו חס ושלום, ויאמרו לנו מדוע לא בקשתם על עזרה מאת החכים..." , ומבקשים כי יסייע להם באופן מיידי.

מסוף המאה ה-18 וראשית המאה ה-19, התגבר האיום על הקהילות היהודיות במזרח התיכון, והתגברו מספר הרדיפות כנגדן. מספר הפליטים היהודים ממדינות ערב תחת השלטון המוסלמי הינו כ-850,000 יהודים אשר נאלצו לעזוב חסרי כל את מדינות ערב בהן נולדו וחיו, והפכו לפליטים. התהליך החל בשנות ה-30 של המאה ה-20, והתעצם בהכוונתה של הליגה הערבית בסמיכות להקמת מדינת ישראל. גל ההתנכלויות המשיך ביתר שאת לתוך המאה ה-20, על רקע נסיבות רבות, מגוונות ומשולבות אחת בשנייה. צמיחת הציונות והתגובות העוינות לה בעולם הערבי, צמיחת הלאומיות הערבית, הקולוניאליזם האירופי, התפוררות האימפריה העות'מאנית ותעמולה פאשיסטית שימשו כדלק נוסף להסתת הציבור הערבי כנגד הקהילות היהודיות. לאלה התווספה אנטישמיות מסורתית כלפי יהודים, שמתוארים בקוראן בתור אלה שהפנו גב למוחמד בראשית דרכו וסילפו את התנ"ך כדי להקשות על מאמינים אחרים, ולעיתים הצליחו מבחינה כלכלית יותר מהאוכלוסייה המוסלמית המקומית. בנוסף למאורעות אלימים, בשנות השלושים והארבעים של המאה ה-20 ואחרי הקמת מדינת ישראל הטילו השלטונות על הקהילות היהודיות עונשים ואיסורים שהקשו על חיי היומיום. כשני שלישים מיהודי מדינות האסלאם היגרו לישראל והשאר לארצות שונות במערב אירופה, בעיקר לצרפת, וכן לצפון ודרום אמריקה.

[2] עמודים. חורי תיוק. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט