מכירה 18 /
פריט 217

217 מ-

255

217

מנשה בן ישראל - רשימת ספרים מבית דפוסו - מהדורה מוגבלת בהוצאת 'תרשיש'

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

מבית-דפוסו של מנשה בן ישראל, רשימת ספרים מבית דפוסו, עם מבוא מאת אברהם יערי. הוצאת ספרי תרשיש (ד"ר משה שפיצר), ירושלים, תש"ז [1947]. נדפס ב-300 עותקים על נייר עבה ונאה, טקסט ממורכז עם שוליים רחבים. כולל פקסימיליה של קטלוג-ספרים מבית-דפוסו של מנשה בן ישראל, שנדפסה באמשטרדם בשנת תי"ב [1652].

[26] עמ', [4] עמ' פקסימיליה, 24.5 ס"מ. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט