מכירה 16 /
פריט 175

175 מ-

233

175

מסכת בבא מציעא. תרגום וביאור בגרמנית. ברלין, 1876

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
03.07.2022, 19:00

מסכת בבא מציעא. מתורגמת ומבוארת בגרמנית מאת DR. A. SAMMTER [הרב ד"ר אשר זאמטער]. ברלין, 1876. נדיר.

הקדמה ארוכה בגרמנית אודות המסכת והגמרא בכלל. הטקסט המקורי בעברית, וסביבו מימין תרגום לגרמנית, ומשמאל ביאור בהרחבה בגרמנית. בעמודים 174 – 120, נספחים בגרמנית אודות התלמוד בבלי בכלל ומסכת זו בפרט.
לא ידוע על מסכתות נוספות מהתלמוד שתרגם הרב ד"ר אשר זאמטער. (ידוע על משניות עם תרגום גרמנית שערך ד"ר אשר זאמטער).

[4] VI עמ', 119-2 דף, 174-120 עמ', 43 ס"מ. כריכת קרטון ישנה, חיזוק בנייר דבק בעמוד השער, ובחלק מהדפים הראשונים. כתמים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט