מכירה 25 /
פריט 261

261 מ-

271

261

מסכת פורים מן תלמוד שיכורים - חיבור היתולי לפורים. ורשה - האחים אפשטיין

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $220
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

מסכת פורים מן תלמוד שיכורים. חיבור היתולי לפורים במתכונת דף גמרא וסביבה כעין רש"י, תוספות ומהרש"א, עם הגדה לליל שיכורים - חיבור היתולי שלם לפורים במתוכנת הגדה של פסח, סליחות לפורים והלולא דבי משקיא. ורשה, דפוס האחים אפשטיין, שנות התר"פ (1920).

מסכת פורים מן תלמוד שיכורים עם פירש"ה ותוספות מרובה ומהרש"ע... ונתווספו בה כמה חידושים בגמרא... על ידי השכור הגדול מוהר"ר ברזא מחביות.
"אמר רבי בקבוק הנטפתי הרי כבר שמחתי בשמחת פורים ולא זכיתי שתעשה סעודת פורים שלושה ימים ושלושה לילות עד שדרשה בן יינא" ; "שבכל הימים אנו אוכלים כדי שבע ושותים לצמאון, היום הזה כולנו זוללים וסובאים ושכורים"; "רבן צחקיאל היה אומר כל שלא עשה שלושה דברים אלו בפורים לא יצא ידי חובתו, ואלו הן אכול, שתה ורקוד...".

על מסכת פורים מן תלמוד שיכורים ומהדורותיה ראה: הברמן, ארשת, ה', עמ' 136-144.

כד דף. חיזוק בנייר דבק בחלקו התחתון של עמוד השער מימין. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט