מכירה 16 /
פריט 30

30 מ-

233

30

מסמך המאשר קבלת תרופות עבור הקהילה היהודית בקרוסנו מנקודת החלוקה בקרקוב. ינואר 1941

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
03.07.2022, 19:00

"המועצה היהודית בקרוסנו מאשרת את קבלת התרופות הבאות לאוכלוסייה היהודית הענייה ביותר..." - מסמך רשמי המאשר קבלה של תרופות וציוד רפואי עבור 'המועצה היהודית' קרוסנו (פולין), מנקודת החלוקה בקרקוב. שתי חותמות דיו של הקהילה היהודית בקרוסנו, וחתימת יד.

המסמך שלפנינו הוקלד במכונת כתיבה בקרוסנו כשנתיים לאחר כיבושה בידי הגרמנים. בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בקרוסנו כ-2,500 יהודים – כרבע אוכלוסייתה. ב-1941 שולחו יהודים למחנה עבודה בפרישטק (Frysztak) הסמוכה, רובם מקרב העניים, בדרך כלל מהפליטים שהגיעו לקרוסנו בין סוף 1939 לאביב 1940 מאזורי מערב פולין שסופחו לגרמניה. שכרם שולם מהכספים ששילמו העשירים תמורת שחרורם מעבודה. רוב הפליטים התגוררו בבית הכנסת ונעזרו במטבח ציבורי שהפעיל בעבורם היודנרט. מרבית יהודי קרוסנו נרצחו בשתי האקציות שנעשו כשנה לאחר מכן.

29x22 ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט