מכירה 19 /
פריט 238

238 מ-

275

238

משנה תורה לרמב"ם מצונזר עם אישור מזויף של ה'צמח צדק', רבי איצלה מוולוז'ין וגדולי הרבנים

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $200
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
15.02.2023, 19:00

משנה תורה להרמב"ם – פטרבורג, תר"י, מהדורה "מתוקנת" ומצונזרת אשר הודפסה מטעם הממשלה הרוסית וה"משכילים" – ארבעה כרכים מתוך חמישה. מהדורה זו הודפסה עם אישור מזויף בעמוד השער בו מופיעים שמות גדולי הרבנים ה'צמח צדק', רבי איצלה מוולוז'ין ושאר גדולי ישראל אשר בפועל הביעו דעתם נגד הדפסת הרמב"ם המשובש.

בדפי השערים של כל הכרכים נדפס: "איזה הלכות מיד החזקה לאדוננו מורנו ורבנו הרמב"ם נ"ע.
נדפס על פי שו"ת רבנינו וסופרינו... הרב המנוח ר"י דוואלשהנא [רבי איצלה מוולוז'ין]... הרב ר' מנחם נ"י דליובאוויטש [האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש], הרב ר"י האלפערין דק"ק ברדיטשוב [רבי ישראל הלפרין מחותנו של רבי ישראל מרוז'ין]... ". בעמוד שמאחורי השער נדפס
: "יצא לאור על פי פקודת הממשלה".

חציו הראשון של כל כרך הוא בלשון הקודש, וחציו השני מתורגם לגרמנית. מתחת לדברי הרמב"ם נדפסו חלקים מפירושי ה"כסף משנה" ו"מגדל עז" על הרמב"ם. ההלכות עצמן הודפסו בשיבוש, בתוספת ושינוי מילים, ובמחיקת קטעים שלמים. מהדורה זו נערכה על ידי המשכיל ליאון מנדלשטם, על פי הצעת ה"משכילים", ובהוראת הממשלה הרוסית, ובניגוד לדעת הרבנים המוזכרים בעמוד השער.

בקיץ תר"ג זימנה הממשלה הרוסית את מנהיגי ועסקני הציבור החרדי ברוסיה לוועידה שנמשכה בעיר הבירה פטרבורג כחצי שנה. לוועידה זומנו האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש, רבי איצל'ה מוולוז'ין, ר' ישראל הלפרין מברדיטשוב, וד"ר מקס לילינטאל. בחודשי הוועידה הציעו ה"משכילים" רפורמות רבות בסדרי החינוך, אך אלו נדחו בידי ה"צמח צדק" ורבי איצל'ה בכל תוקף.

אחת מההצעות שעלו בוועידה הייתה להדפיס מהדורה של "משנה תורה" לרמב"ם עם ליקוט מצונזר מהלכותיו, לצד תרגום גרמני, ולחייב את ה"מלמדים" ללמדה בתלמודי התורה. ההצעה כמובן נדחתה ע"י הרבנים (התכתבות ה"צמח צדק" בעניין זה עם ליאון מנדלשטם נדפסה באגרותיו, מהדורת תשע"ג, עמ' עג-עח, פה-פט, צא-צב). אך למרות זאת ה"משכילים" בחוצפתם הדפיסו בעמוד השער את המלים:
"נדפס על פי שו"ת רבנינו" , וצירפו רשימת שמות של גדולי המתנגדים להדפסת מהדורה זו.

על אירוע זה והדפסת הספר כתב לימים באומגרטן: "רוב יהודי רוסיה לא גילו עניין בחיבור. יתכן מאוד כי אותם מלמדים שאולצו לקנות את הספר החדש מעולם לא עשו בו שימוש... יותר משעוררה פעילותם זו של המשכילים התנגדות היא עוררה אדישות... אפילו קבלו המלמדים את הספר חינם אין כסף לא היו מטריחים את עצמם לפתוח אותו" (אלברט באומגרטן, ציון, שנה עו, ג, עמ' 351-352, ובהערה 51).

ארבעה כרכים מתוך חמשה שהודפסו במהדורה זו. חסר חלק שני. לשניים מהכרכים שדרת עור. חלק ראשון כריכה מנותקת. חלק רביעי חסרה שדרת העור וכריכה מנותקת. חלק שלישי חוברת ראשונה כריכה מנותקת. מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט