מכירה 24 /
פריט 250

250 מ-

256

250

סגולה לעצירת מגיפה בכתב יד. איטליה, המאה ה־18

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $150
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
29.01.2024, 07:00

דף בודד - סגולה לעצירת מגיפה בכתב יד. איטליה, המאה ה־18.

תפילה מיוחדת ואמירה לסגולה לעצירת מגיפה אשר פשטה בעם ישראל בכמה ארצות באירופה: "ותעצר המגיפה מעלינו ומעל כל עמך ישראל בכל הארצות ובכל מקומות מושבותיהם כאשר נעצרה על ידי אהרון הנביא ככתוב בתורתך "ויעמוד בין החיים ובין המתים ותעצר המגפה"... ותעמוד מכסא דין ותשב על כסא רחמים ותחוס על עמך ישראל ועל זקניהם ועל נשותיהם ועל טפיהם ועל עולליהם ועל יונקיהם והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ואל תתן המשחית לבוא אל בתינו לנגוף... וכן כתוב בתורתך והסיר ה' אלוקיך כל חולי וכל מדוי מצרים אשר ידעת לא ישימם בך ויתנם בכל שונאך ... כי אתה שומר ישראל... ה' הושיעה המלך יעננו ביום קוראינו, רפאינו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה...".

[1] דף. 21x15 ס"מ. כתמים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט