מכירה 22 /
פריט 251

251 מ-

255

251

סידור תפילה - הקהילה הקראית במצרים - חלקים ראשון ושני בשני כרכים, 1903

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
04.09.2023, 19:00

סדור תפלה, נדפס בהוצאות קה"ק הישראלים הקראים יצ"ו במצרים בהסכמת אנשי הועד ובית הדין, הובא לבית הדפוס ע"י הצעיר ישועה בכ"ר משה רצון ידיע סירגאני. דפוס ש. מארקוס. בודפשט, תרס"ג [1903]. כרכים א-ב, חלק ראשון ושני. עותקים של רבי יהודה לייב הכהן פישמן (מימון) עם אקליבריס שלו.

סדור בהוצאת קהילת הקראים במצרים. כולל סדר הגדה של פסח כמנהג הישראלים הקראים. חלקים ראשון ושני בכרך אחד + כרך נוסף ובו החלק השני בלבד (ללא ההגדה של פסח). כולל המודעה החשובה בפתח החלק הראשון: "היות שסדורי תפלתינו יקירי המציאות בקהלות בני מקרא יצ"ו...", על חשיבות ההדפסה של הסידור במצרים, וכן תפלה בשלום המלכות יר"ה, ועוד.

112, [2]; 172; 14 עמ' + כרך 172 עמ', 19 ס"מ. כריכות מקוריות. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט