מכירה 17 /
פריט 242

242 מ-

266

242

ספר כור המבחן - כתב יד המחבר

מחיר פתיחה: $400

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
14.09.2022, 19:00

כתב יד ספר כור המבחן והוא שואל ומשיב, מאת הגאון רבי מאיר יהושע ב"ר יהודא יודל שליט"א ראזענבערג - חוברת ראשונה הלכות מליחה. כתב יד המחבר של הספר הראשון בסדרת הספרים "כור המבחן". נכתב על גבי דפי טיוטה של הרב רוזנברג (אשר בגבם מופיעה הודעה מודפסת ששלח לקהילות היהודיות בעניין שמירה על גדרי הכשרות) .

כתב היד של ספר היסוד למו"צים ומורי הוראה בדורות האחרונים. חלק זה של כתב היד הובא לדפוס בסעאיני, תר"ץ [1930]. המחבר, בנו של בעל ה"ידות נדרים".

[15] דף. כרוך בכריכה מפוארת חדשה. שיקום מקצועי בחלק מהדפים. מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט